Η διαγραφή οφειλών στα Ταμεία και η έκτακτη ενίσχυση ανέργων τα Χριστούγεννα στο Δ.Σ. του ΕΦΚΑ

Σημαντικά θέματα, μεταξύ των οποίων η διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διαγραφή οφειλών στα Ταμεία, η έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εορτών Χριστουγέννων 2018 σε μη επιδοτούμενους ανέργους δημοσιογράφους και υπαλλήλους ΜΜΕ, και η η χορήγηση επιδομάτων ανεργίας λόγω επίσχεσης εργασίας, περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ.

Στο Δ.Σ. του ΕΦΚΑ θα τεθούν προς έγκριση μεταξύ άλλων:

  • Η διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διαγραφή οφειλών αμέσως μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των τριών πρώτων σχετικών υπουργικών αποφάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, Ν. 4554/18 περί εύλογης αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση υπαγωγής στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων φορέων για το χρονικό διάστημα έως 31.12.16.
  • Η έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εορτών Χριστουγέννων 2018 σε μη επιδοτούμενους ανέργους, ασφαλισμένους της Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ Α΄ Δ/νσης Ασφάλισης-Παροχών (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) που αφορά σε δημοσιογράφους και υπαλλήλους ΜΜΕ.
  • Η παράταση χορήγησης επιδόματος ανεργίας, πέραν του εννεαμήνου, σε ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
  • Η χορήγηση επιδομάτων ανεργίας λόγω επίσχεσης εργασίας.
  • Η χορήγηση επιδόματος συμπαράστασης σε ασφαλισμένους του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠΕΤΕ.
  • Η παράταση ισχύος δελτίων ασθενείας ασφαλισμένων στο πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΗΣΑΠ.
  • Η έγκριση της δωρεάν μετακίνησης ανέργων Α΄ και Γ΄ Περιφερειακής Δ/νσης Ασφάλισης-Παροχών (ΤΣΠΕΑΘ & ΤΑΤΤΑ) καθώς και του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και η χορήγηση βεβαιώσεων μακροχρόνια ανέργων.
  • Η εφαρμογή του μέτρου του συνυπολογισμού του χρόνου επιδότησης ανεργίας για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης κατ’ έτος, την τελευταία πενταετία, προκειμένου να χορηγηθεί μειωμένη σύνταξη γήρατος.
  • Η χορήγηση ολόκληρου του ποσού σύνταξης λόγω θανάτου που οφείλεται σε φυσικές καταστροφές.
  • Πρόταση για νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την Ασφαλιστική Ικανότητα προστατευόμενων μελών συνταξιούχων λόγω θανάτου.