Η μείωση των συντάξεων έκανε το… θαύμα της – Πλεονασματικός ο προϋπολογισμός του ΕΦΚΑ

Κυρίως η μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 549 εκατ. ευρώ και δευτερευόντως η βελτίωση στα έσοδα έκαναν τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ από ελλειμματικό κατά 1,008 δισ. ευρώ, πλεονασματικό κατά 89 εκατ. ευρώ.

Τα νέα οικονομικά δεδομένα στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) συζητήθηκαν στο χτεσινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενέκρινε το νέο προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του οργανισμού, πέρσι, όταν συντάχθηκε ο πρώτος προϋπολογισμός, «το μέγεθος της συνταξιοδοτικής δαπάνης» υπερεκτιμήθηκε, κάτι που παρουσιάστηκε και σε σχετικό πίνακα, στον οποίο φαίνεται ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη ώς το τέλος του 2017 θα περιοριστεί στα 23,316 δισ. ευρώ, από 23,865 δισ. ευρώ που ήταν και η αρχική εκτίμηση.

Τα στοιχεία, λοιπόν, δείχνουν μείωση της συγκεκριμένης δαπάνης κατά 549.483.720 ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στις συντάξεις δημοσίου, γήρατος (-281.200.000 ευρώ) και θανάτου (-90.300.000 ευρώ). Επίσης, οφείλεται στον περιορισμό της δαπάνης για συντάξεις αναπηρίας (μισθωτών ΕΤΑΠ–ΜΜΕ, ΝΑΤ -31.230.300 ευρώ, Δημοσίου – 12.400.000 ευρώ και ΟΓΑ -35.000.000 ευρώ).

Την ίδια ώρα τα στοιχεία του ΕΦΚΑ δείχνουν αύξηση στα έσοδα, η οποία οφείλεται κυρίως στις επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπανών για συντάξεις, βοηθήματα και μερίσματα (244 εκατ. ευρώ), στα έσοδα από υπηρεσίες σε ΟΑΕΔ – ΕΟΠΥΥ – ΕΤΕΑΕΠ (52 εκατ. ευρώ), στα έσοδα από πώληση μεριδίων Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ (43,8 εκατ. ευρώ), στις εισφορές εργοδότη – παλιές καθυστερήσεις (60 εκατ. ευρώ) και στις καταβολές ασφαλισμένων – παλιές καθυστερήσεις (90 εκατ. ευρώ).

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα η διοίκηση του ΕΦΚΑ εκτιμά ότι ώς το τέλος του 2017 θα προκύψει ταμειακό έλλειμμα 18.294.180 ευρώ. Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, όμως, αφού θα αφαιρεθούν οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές, θα είναι πλεόνασμα ύψους 89.134.320 ευρώ.