Η πανδημία και οι αλλαγές στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις

Η πανδημία του «κορονοϊού» που «χτύπησε» τη χώρα εδώ και ένα έτος, επέβαλλε εν πολλοίς αλλαγές, που πρέπει να ενσωματωθούν στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), που θα υποβάλλουν εφεξής οι επιχειρήσεις στον e-ΕΦΚΑ. Πρόκειται για αλλαγές που αφορούν τόσο την απεικόνιση της ασφάλισης για το δώρο Χριστουγέννων, όσο και όλους τους μήνες του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις που έγιναν είναι οι εξής:

  • Για όσους εργαζόμενους εντάχθηκαν στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, αλλά και όσους τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης, πρέπει να αλλάξει στις ΑΠΔ, η απεικόνιση της ασφάλισης του δώρου Χριστουγέννων για το 2020. Πρόκειται για δύο μέτρα που εφαρμόστηκαν λόγω κορονοϊού και συνεχίζουν να εφαρμόζονται.
  • Από 1η Ιανουαρίου και για όλο το 2021, η κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη-εργαζόμενου. Το μέτρο εφαρμόζεται σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης.
  • Εξομοίωση των εισφορών Επικουρικής ασφάλισης εμμίσθων δικηγόρων και μισθωτών Μηχανικών.

Αυτός είναι και ο λόγος που η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε την παράταση της υποβολής ΑΠΔ έως τις 10 Μαρτίου.