Ιδού ο «νέος» ΕΔΟΕΑΠ: Παροχές βάσει αναλογιστικής μελέτης – Χωρίς εφάπαξ οι «νέοι» ασφαλισμένοι

Η νομοθετική ρύθμιση για τον ΕΔΟΕΑΠ που ετοιμάζεται να καταθέσει το υπουργείο Εργασίας στη Βουλή τις επόμενες μέρες, με πιθανότερη ημέρα την Πέμπτη, έχει φτάσει στα χέρια των προεδρείων των σωματείων του Τύπου, για να κάνουν τις σχετικές προτάσεις-παρατηρήσεις τους.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το «έγγραφο» που κυκλοφορεί ως νομοθετική ρύθμιση δεν δόθηκε στα σωματεία… αρμοδίως, από το υπουργείο Εργασίας, δηλαδή, αλλά έφτασε χτες στην ΠΟΕΣΥ, από πρόεδρο σωματείου(!) και με αυτή την επισήμανση προωθήθηκε από την πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ στα μέλη του Δ.Σ. για να τη συζητήσουν σε σημερινή συνεδρίαση.

Στο κείμενο, λοιπόν, που δόθηκε στην ΠΟΕΣΥ, επαναλαμβάνουμε από πρόεδρο σωματείου του Τύπου και από την ΠΟΕΣΥ έφτασε στο προεδρείο της ΕΣΗΕΑ, προβλέπεται η ένταξη στον ΕΔΟΕΑΠ όλων όσοι εργάζονται ως μισθωτοί στα ΜΜΕ.

Από την αρχή σημειώνεται ότι το εφάπαξ αφορά μόνο όσους ήταν μέλη του ΕΔΟΕΑΠ μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2016, ημερομηνία που καταργήθηκε το αγγελιόσημο. Αυτό σημαίνει ότι τα νέα μέλη δεν θα έχουν δικαίωμα στη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος από τον ΕΔΟΕΑΠ. Από την ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης, το εφάπαξ (για τους παλιούς πάντα ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ) θα υπολογίζεται με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Επίσης, από την ίδια ημερομηνία οι εισφορές που θα καταβάλλονται θα διατηρούνται σε ατομικές μερίδες για κάθε ασφαλισμένο.

Η εισφορά για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα είναι 2,55% για τον ασφαλισμένο και 4,55% για τον εργοδότη, ενώ οι συνταξιούχοι θα καταβάλλουν εισφορά 5% επί των συντάξεών τους. Για την επικουρική ασφάλιση, η εισφορά ορίζεται στο 3,5% για τον εργαζόμενο και 3,5% για τον εργοδότη και για το εφάπαξ βοήθημα στο 1% για τον εργαζόμενο. Άρα συνολικά η εισφορά για τον εργαζόμενο φτάνει στο 7,05% και για τον εργοδότη στο 8,05%.

Επίσης, προβλέπεται ότι στα έσοδα του ΕΔΟΕΑΠ, εκτός, από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών εντάσσεται ως εισφορά των εργοδοτών και το 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης ΜΜΕ. Η εισφορά αυτή ισχύει αναδρομικά από 1/1/2017, όπως και οι νέες ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων.

Η εισφορά 2% θα προσδιορίζεται κάθε μήνα σε σχέση με τον κύκλο εργασιών και θα καταβάλλονται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους, οι εργοδότες υποχρεώνονται να καταθέτουν στον ΕΔΟΕΑΠ εκκαθαριστική κατάσταση και να καταβάλλουν στο Ταμείο την επιπλέον διαφορά που μπορεί να προκύπτει. Συμψηφισμός θα γίνεται με τις εισφορές του επόμενου εξαμήνου.

Οι καθυστερούμενες εισφορές θα μεταβιβάζονται από τον ΕΔΟΕΑΠ στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), το οποίο θα αναλαμβάνει την είσπραξή τους. Επιπλέον, ο ΕΔΟΕΑΠ έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο για τις αναλυτικές καταστάσεις προσώπων και επιχειρήσεων.

Τι αλλάζει στο καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ

Στο κείμενο περιγράφονται και όλες οι αλλαγές στη διοίκηση και λειτουργία του ΕΔΟΕΑΠ, τις οποίες θα κληθεί να επικυρώσει η Γ.Σ. Έτσι, στον ΕΔΟΕΑΠ πλέον θα υπάρχει ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, από εννεαμελές που είναι σήμερα, τριετούς θητείας, στο οποίο θα συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών, ο οποίος θα προτείνεται από τις εργοδοτικές ενώσεις και θα επιλέγεται από το υπουργείο Εργασίας. Οι δέκα εκπρόσωποι των εργαζομένων θα προκύπτουν από ψηφοφορία.

Το ύψος των παροχών του ΕΔΟΕΑΠ θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. αφού πρώτα θα εκπονείται ετήσια αναλογιστική μελέτη. Αυτό σημαίνει ότι το Δ.Σ. του Ταμείου θα μπορεί να ανακαθορίζει τις ήδη καταβαλλόμενες παροχές.

Κι εδώ ακριβώς αρχίζουν τα… δύσκολα. Σύμφωνα με το κείμενο, οι παροχές του ΕΔΟΕΑΠ θα καθορίζονται με βάση την ετήσια αναλογιστική μελέτη. Και για τη μείωση των παροχών θα απαιτείται η απλή πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ., αλλά για οποιαδήποτε υπέρβαση του ορίου δαπανών, όπως αυτό θα ορίζεται από την αναλογιστική μελέτη, θα απαιτείται ομόφωνη(!) απόφαση του Δ.Σ.

Τέλος, το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ θα πρέπει να προκηρύξει εκλογές έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής νέων μελών. Σε ό,τι αφορά την τωρινή σύνθεση του Δ.Σ., το υπουργείο Εργασίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να ορίσει δύο νέα μέλη, ένα από την πλευρά των εργαζομένων και ένα από την πλευρά των εργοδοτών, το αργότερο 15 μέρες μετά τη δημοσίευση της νομοθετικής ρύθμισης, προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ο ΕΔΟΕΑΠ να τροποποιήσει αναλόγως το καταστατικό του.

Διαβάστε και: Στα δικαστήρια προσφεύγουν εκδότες για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρο το κείμενο που δόθηκε χτες στην ΠΟΕΣΥ ως Σχέδιο Διάταξης για ΕΔΟΕΑΠ, ώστε να γίνουν οι σχετικές παρατηρήσεις