Και τα οικογενειακά επιδόματα στο όριο 18% για την περικοπή των συντάξεων

Οι μειώσεις στα οικογενειακά επιδόματα θα συμπεριλαμβάνονται στο όριο του 18% για τις περικοπές των συντάξεων.

Οι πληροφορίες λένε ότι οι περίπου 1 εκατ. συνταξιούχοι που λαμβάνουν κάποιας μορφής οικογενειακό επίδομα (π.χ. τέκνων ή συζύγου), δεν θα υποστούν πρόσθετη επιβάρυνση, καθώς το ποσοστό της μείωσης (18%) θα συμπεριλάβει και τις περικοπές σε αυτά τα επιδόματα.

Με τον τρόπο αυτό συνολικά η περικοπή δεν θα υπερβαίνει το 18%. Σημειώνεται ότι εάν δεν υπάρξει η συμπερίληψη των επιδομάτων στο όριο του 18%, οι μειώσεις εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσουν και στο 25–30%.