Καταβολή των επιδομάτων πρόνοιας από το δήμο Χανίων

Εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή του δήμου Χανίων η καταβολή των επιδομάτων πρόνοιας που αντιστοιχούν στο 3ο δίμηνο (Μαΐου – Ιουνίου) του 2018. Σύμφωνα με την απόφαση, οι 2.337 δικαιούχοι δώδεκα (12) κατηγοριών θα εισπράξουν συνολικά το ποσό των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Από τους δικαιούχους επιδομάτων, οι 1.256 ανήκουν στην κατηγορία βαριάς αναπηρίας και θα μοιραστούν ποσό 841 χιλιάδων ευρώ.