Κατατίθεται στη Βουλή η τροπολογία για την εθνική-προσωρινή σύνταξη

Θέμα ωρών είναι η κατάθεση στη Βουλή, της τροπολογίας-διάταξης νόμου, που θα επιτρέπει τη χορήγηση της εθνικής σύνταξης, σε όσους εκκρεμεί η απονομή της σύνταξής τους και δεν έχουν δικαίωμα προσωρινής. Ασφαλείς πληροφορίες θέλουν, η εισαγωγή της διάταξης στο κοινοβούλιο να πραγματοποιείται εντός της ημέρας, σε μια προσπάθεια επιτάχυνσης της διαδικασίας. Άλλωστε ο υπουργός Εργασίας έχει λάβει τη δέσμευση από τον e-ΕΦΚΑ ότι εντός διμήνου θα είναι όλα έτοιμα, ώστε να εκκινήσει η καταβολή αυτού του πολύτιμου βοηθήματος.

Πρόκειται για ένα μέτρο που θα χορηγεί έως 384 ευρώ το μήνα στους δικαιούχους, για όσο χρονικό διάστημα θα απαιτείται, μέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση συνταξιοδότησής τους. Εάν προβλέπεται, τότε το ποσό της εθνικής θα χορηγείται μέχρι να εκδοθεί η προσωρινή σύνταξη (80% του εισοδήματος του μισθωτού κατά το τελευταίο έτος εργασίας του ή 70% εάν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία). Εκτιμάται ότι από αυτό το μέτρο θα ωφεληθούν έως 70.000 «υποψήφιοι» συνταξιούχοι, που με τις σημερινές δαιδαλώδεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες, είχαν ξεμείνει επί μακρόν χωρίς εισόδημα.

Πρόκειται για μια διαδικασία προκαταβολής σύνταξης, που αφορά όλες τις αιτήσεις συνταξιοδότησης (γήρατος, αναπηρίας και θανάτου). Θα ενεργοποιείται τον επόμενο μήνα, από εκείνον που υποβλήθηκε η αίτηση.

 Το υπουργείο Εργασίας θέλει η διαδικασία καταβολής της εθνικής σύνταξης να τεθεί σε ισχύ το επόμενο δίμηνο. «Βάλτε και λίγες μέρες ακόμα για να είστε σίγουροι», είπε ο αρμόδιος υπουργός, Κωστής Χατζηδάκης, σε χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη.

Οι προϋποθέσεις που θα τίθενται για τη χορήγηση της εθνικής σύνταξης, είναι οι ακόλουθες:

Το 62ο έτος ηλικίας και τα 20 έτη απασχόλησης (6.000 ημέρες ασφάλισης). Το ποσό των 384 ευρώ θα καταβάλλεται σε όσους πληρούν τα δύο αυτά κριτήρια. Όσοι δεν έχουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις (πχ είναι κάτω των 62 ετών ή έχουν λιγότερα από 20 έτη εργασίας), θα χορηγείται ένα ποσό της τάξης των 360 ευρώ. Επίσης, 360 ευρώ θα λαμβάνουν και όσοι είναι άνω των 62 ετών, αλλά έχουν το λιγότερο 15 έτη ασφάλισης (4.500 ένσημα).

Στα ποσά που θα χορηγούνται λαμβάνονται υπόψη και τα έτη διαδοχικής ασφάλισης.

Ειδικά για περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, η εθνική σύνταξη που θα χορηγείται θα ανέρχεται στα 384 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τις συντάξεις θανάτου. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν συμπληρωθεί τα χρονικά όρια που τίθενται εκ του νόμου. Υπενθυμίζεται ότι η νέα διάταξη θα έχει αναδρομική ισχύ. Η εκκίνησή της θα πραγματοποιείται από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. Έτσι, θα λάβουν και αναδρομικά αρκετοί συνταξιούχοι. Πρέπει όμως οι δικαιούχοι να υποβάλλουν και σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα.