ΚΕΑΟ: Η πίεση προς τους οφειλέτες φέρνει αύξηση εσόδων στα Ταμεία

Αποδίδουν τα μέτρα πίεσης που ασκεί προς τους οφειλέτες το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), το οποίο πέτυχε να αυξήσει τα έσοδά του το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου.

Τον Ιούλιο εισπράχθηκαν 112 εκατ. ευρώ και 97 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο, ποσά αυξημένα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο, κάτι που φαίνεται να καθιστά εφικτό το στόχο για έσοδα 1 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θετική επίδραση στα έσοδα είχε το μέτρο της φραγής της ηλεκτρονικής υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), που εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που επανειλημμένα δεν καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές.

Είναι προφανές ότι έτσι οι επιχειρήσεις πιέζονται να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους, καταβάλλοντας τις πρώτες δόσεις. Μόνο έτσι ξεμπλοκάρει η διαδικασία και αποκτούν ξανά πρόσβαση και ασφαλιστική ενημερότητα. Το συγκεκριμένο μέτρο υπολογίζεται ότι έχει εφαρμοστεί σε περίπου 1.030 επιχειρήσεις, των οποίων η συνολική οφειλή φτάνει τα 600 εκατ. ευρώ.