ΚΕΑΟ: Στα 31,86 δισ. οι οφειλές στα ασφαλιστικά Ταμεία το α’ τρίμηνο του 2018!

Νέα αύξηση σημείωσαν οι οφειλές στα ασφαλιστικά Ταμεία το πρώτο τρίμηνο του 2018, γεγονός που σε συνδυασμό με την αύξηση των οφειλών στο Δημόσιο αναδεικνύει την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες στη χώρα μας.

Στο τέλος του Μαρτίου 2018, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), τα συνολικά χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία έφτασαν στα 31.869.976.751 ευρώ, από 31.285.406.109 ευρώ που ήταν το τελευταίο τρίμηνο του 2017 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος). Για το ίδιο διάστημα οι οφειλέτες έφτασαν το 1.216.873 άτομα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, εντός του πρώτου τριμήνου του 2018 το τρέχον υπόλοιπο των οφειλών που διαχειρίζεται το ΚΕΑΟ αυξήθηκε κατά 584.570.643 ευρώ. Από αυτά, τα 235.672.484 ευρώ είναι αύξηση στις κύριες οφειλές και τα 348.898.159 ευρώ αύξηση στα πρόσθετα τέλη.

Η αύξηση στο τρέχον υπόλοιπο των οφειλών στο ΚΕΑΟ προκύπτει από νέες εντάξεις οφειλετών, οι οποίοι εντάσσονται για πρώτη φορά στο ΚΕΑΟ με το σύνολο των οφειλών τους για όλα τα έτη. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2018 εντάχθηκαν στο ΚΕΑΟ 43.577 οφειλέτες με συνολικές οφειλές ύψους 221.724.359 ευρώ.

Ως προς το εύρος των οφειλών στο ΚΕΑΟ προκύπτουν τα εξής:

  • υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 839.891 οφειλέτες (69,02 % των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας,
  • το 80% των οφειλετών (976.779 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας,
  • μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 91.368 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 – 100.000 ευρώ (περίπου 20% του τρέχοντος υπολοίπου), και
  • το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ (1.733 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 21,67% του υπόλοιπου οφειλών).

Πορεία εισπράξεων

Το συνολικό ποσό των εισπράξεων από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΑΟ έως και τον Μάρτιο του 2018 ανέρχεται στο ποσό των 3.164.956.099 ευρώ.

Οι συνολικές εισπράξεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 ανέρχονται σε 300.613.718 ευρώ, με ποσοστό 54% να προέρχεται από πληρωμές οφειλών που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και 46% από καταβολές εκτός ρύθμισης.

Σημειώνεται ότι τα αντίστοιχα ποσοστά κατά τους προηγούμενους μήνες ήταν:

  • Οκτώβριος 2017: 51% από ρυθμίσεις και 49% εκτός ρύθμισης
  • Νοέμβριος 2017: 51% από ρυθμίσεις και 49% εκτός ρύθμισης
  • Δεκέμβριος 2017: 56% από ρυθμίσεις και 44% εκτός ρύθμισης