Κοινωνικός Τουρισμός: Αύριο ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από τους παρόχους

Ξεκινούν αύριο, 19 Μαΐου, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις παρόχων για συμμετοχή στο φετινό πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ.

Οι αιτήσεις θα γίνονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Οργανισμού και η σχετική διαδικτυακή πύλη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Η καταληκτική ημερομηνία του φετινού Κοινωνικού Τουρισμού είναι η 25η Μαρτίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.