Κορονοϊός: Ποιες υπηρεσίες σε ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά

Προσωρινή αναστολή σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που διεξάγονταν στα γκισέ γνωστοποίησε ο ΕΦΚΑ. Αντίστοιχα, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία από τον κορονοϊό, και ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε ποιες υπηρεσίες θα μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο.

Πιο αναλυτικά:

ΕΦΚΑ

Οι υπηρεσίες που αναστέλλονται έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου αφορούν τις Περιφερειακές/Τοπικές μονάδες, των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας και των μονάδων του e-ΕΦΚΑ στις έδρες όλων των νομών.

Αυτές είναι:

α. Η εκτύπωση βεβαιώσεων ΑΜΚΑ, τις οποίες οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι μπορούν να εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα www.amka.gr, επιλογή «Έχω ΑΜΚΑ;».

β. Η χορήγηση πληροφοριών για την ύπαρξη ή μη ασφαλιστικής ικανότητας. Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι μπορούν να αναζητούν τη σχετική πληροφορία στην ιστοσελίδα www.atlas.gov.gr, επιλογή «Ασφαλιστική Ικανότητα».

γ. Οι καταβολές καθυστερούμενων οφειλών ή δόσεων ρυθμίσεων στις Υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, τις οποίες οι συναλλασσόμενοι μπορούν να διενεργούν ηλεκτρονικά μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με χρήση της αντίστοιχης Ταυτότητας Οφειλέτη.

δ. Η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε συζύγους και τέκνα ασφαλισμένων, που διέθεταν ασφαλιστική ικανότητα έως 29/2/2020. Σε αυτούς θα δοθεί τις προσεχείς ημέρες προσωρινή παράταση, ώστε να γίνει ηλεκτρονική διασταύρωση με την ΑΑΔΕ. Κατ’ εξαίρεση εξυπηρετούνται μόνο περιπτώσεις για τις οποίες αποδεικνύεται η ύπαρξη άμεσης ιατρικής ανάγκης.

ε. Η καταχώρηση ανανέωσης κάρτας παραμονής για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε κατοίκους χωρών εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για τις περιπτώσεις αυτές έχει παραληφθεί αρχείο από τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής και θα γίνει αυτόματα η επεξεργασία και η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους δικαιούχους. Κατ’ εξαίρεση εξυπηρετούνται μόνο περιπτώσεις για τις οποίες αποδεικνύεται η ύπαρξη άμεσης ιατρικής ανάγκης.

στ. Η έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να το εκτυπώνουν στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, στην επιλογή Ασφαλισμένοι → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ασφαλισμένων → Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Μισθωτών.

ζ. Η χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας, εκτός εάν ο ασφαλισμένος πρόκειται να ταξιδέψει εντός των επόμενων 7 ημερών. Για τη χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας θα ενεργοποιηθεί το επόμενο διάστημα σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία στο δικτυακό τόπο του eΕΦΚΑ.

η. Η παροχή πληροφοριών για την πορεία συνταξιοδοτικών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017, τις οποίες οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναζητήσουν στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, στην επιλογή Συνταξιούχοι → Παρακολούθηση Πορείας Αίτησης.

ΟΑΕΔ

Αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, θα καταβάλλονται έως τις 31 Μαρτίου, οι ακόλουθες παροχές:

Επίδομα μακροχρονίως ανέργων. – Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων. – Ειδικό εποχικό βοήθημα. – Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας. – Ειδικό βοήθημα μετά από 3μηνη παραμονή στο Μητρώο. – Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας. – Ειδικό βοήθημα λόγοι επίσχεσης εργασίας. – Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας. – Συμπληρωματική παροχή μητρότητας. – Άδεια σπουδαστών /φοιτητών.

Επίσης, θα χορηγούνται ηλεκτρονικά και οι εξής βεβαιώσεις: – Χρόνος Ανεργίας. – Λήψη Επιδόματος Ανεργίας – Ανεργία για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας έως 29 ετών. – Ανεργία για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας 29-55 ετών. – Ανεργία για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους άνω των 55 ετών. – Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος – αυτασφάλισης.

Ειδικά για την υποχρέωση που έχουν οι επιδοτούμενοι άνεργοι να δηλώνουν την παρουσία τους, αυτό δεν θα πραγματοποιείται με αυτοπρόσωπη προσέλευση στις Υπηρεσίες ΚΠΑ2, αλλά με αποστολή μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των αρμόδιων ΚΠ2. Στο μήνυμα αυτό, ο άνεργος θα δηλώνει ότι εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις επιδότησης.

Επίσης, ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται τα προγράμματα Κατάρτισης του ΛΑΕΚ για μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν από τους δικαιούχους οι προβλεπόμενες ενέργειες μετάθεσης των προγραμμάτων τουλάχιστον 15 ημέρες αργότερα.