Λάθη του ΕΦΚΑ στον επανυπολογισμό: Έρχονται αναδρομικά και αυξήσεις στις συντάξεις

Τα τραγικά λάθη του ΕΦΚΑ στον επανυπολογισμό των συντάξεων, που αποκάλυψε το ΕΝΔΙΣΥ, φέρνουν πιθανές αυξήσεις αλλά και αναδρομικά που μπορεί να φτάσουν σε βάθος τριετίας! Οι «παλαιοί» συνταξιούχοι, δηλαδή όσοι έλαβαν την σύνταξή τους πριν από την 13η Μαΐου 2016, φαίνεται ότι έχουν το «πάνω χέρι» για τις όποιες μελλοντικές διεκδικήσεις. Εκεί εντοπίζονται τα περισσότερα λάθη, καθώς ο Φορέας, κατά την α’ φάση του επανυπολογισμού, το 2019, αξιοποίησε κυρίως τα ηλεκτρονικά αρχεία και όχι τους φακέλους που υπήρχαν, ανά περίπτωση.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από έγγραφο του ΕΦΚΑ με ημερομηνία 11 Ιανουαρίου 2022, που απαντώντας στο Ενιαίο Δίκτυο των Συνταξιούχων, παραδέχεται ότι υπάρχει λάθος σε μία τουλάχιστον περίπτωση συνταξιούχου. Φαίνεται ακριβέστερα ότι «δεν έχει υπολογιστεί επιπλέον συντελεστής αναπλήρωσης για διάστημα 7.587 εργάσιμες ημέρες». Το λάθος προκύπτει από το γεγονός ότι στην α’ φάση του επανυπολογισμού δεν είχαν συμπεριληφθεί τα βαρέα, ανθυγιεινά και υπερβαρέα ένσημα καθώς και το αυξημένο ασφάλιστρο. Ως αποτέλεσμα ήταν να βγει λάθος και ο δεύτερος επανυπολογισμός με τον νόμο Βρούτση ν.4670/2020, αφού δεν διορθώθηκε ο πρώτος. Έτσι, ο συνταξιούχος αυτός διεκδικεί αναδρομικά, 691,87 ευρώ το μήνα.

Σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ, τα περισσότερα λάθη έχουν γίνει από τις ακόλουθες αιτίες:

Α) Δεν έχουν υπολογιστεί στην ανταποδοτικότητα η προσαύξηση των ασφαλίστρων πάνω από 20%. Και αυτό γιατί, υπάρχουν περιπτώσεις «παλαιών συνταξιούχων», οι οποίοι κατέβαλλαν  ασφάλιστρο της τάξης του 32%, στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Αυτοί είναι συνταξιούχοι οι οποίοι προέρχονται από την πρώην Ολυμπιακή, τον ΟΤΕ, τον ΟΣΕ και τα ΕΛΤΑ. Επίσης είναι αρκετοί από τους πρώην τραπεζικούς υπαλλήλους της Εθνικής τράπεζας, όπως επίσης και οι εργαζόμενοι στα Ασφαλιστικά Ταμεία (πχ υπάλληλοι του πρώην ΙΚΑ, του πρώην ΟΑΕΕ) και στον ΟΑΕΔ.

Β) Δεν έχουν υπολογιστεί τα βαρέα και υπερβαρέα ένσημα. Αφορά συνταξιούχους από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, που το επάγγελμά τους προέβλεπε την καταβολή του πρόσθετου ασφάλιστρου. Σε αρκετές περιπτώσεις επανυπολογίστηκαν οι συντάξεις στα επίπεδα των 7.500 ενσήμων, ενώ πολλοί εξ αυτών είχαν πάνω από 10.000 ένσημα, όλα βαρέα και υπερβαρέα.

Γ) Δεν έχουν υπολογιστεί οι αποδοχές του παράλληλου χρόνου. Αφορά όλους τους συνταξιούχους που κατέβαλλαν διπλές εισφορές κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου λόγω παράλληλης ασφάλισης. Δ) Δεν έχει επανυπολογιστεί σε πολλές περιπτώσεις το αυξημένο ασφάλιστρο στη μεταβίβαση χηρείας.