ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Δικαστική απόφαση για το ΛΕΠΕΤΕ δικαιώνει τους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας

Ορόσημο για τους περίπου 16.500 συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας μπορεί να χαρακτηριστεί η δικαστική απόφαση, που δημοσιεύει αποκλειστικά το asfalistiko.gr, με την οποία υποχρεώνεται η Εθνική Τράπεζα να εισφέρει χρήματα στο ΛΕΠΕΤΕ, ώστε να καταβάλλεται στους συνταξιούχους μέρος της επικούρησης μέχρι την οριστική εκδίκαση της αγωγής που έχει κατατεθεί.

Η σημερινή απόφαση επί των των ασφαλιστικών μέτρων, που είχαν καταθέσει περίπου 200 συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας, αναστέλλει την αιφνίδια απόφαση της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας το Νοέμβριο του 2017, με την οποία διέκοψε τη χρηματοδότηση προς το Λογαριασμό Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΛΕΠΕΤΕ), κίνηση που ουσιαστικά σήμανε τη διακοπή καταβολής της επικουρικής σύνταξης.

Επίσης, η απόφαση υποχρεώνει την Τράπεζα να διατηρεί στο ΛΕΠΕΤΕ επαρκή αποθεματικά και να χορηγεί από αυτά στους συνταξιούχους μέρος της επικούρησης και συγκεκριμένα 200 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο το μήνα και για χρονικό διάστημα που ξεκινά από το Νοέμβριο του 2017 και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής που έχει κατατεθεί, η οποία -όπως τονίζεται στην απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων- πρέπει να έχει βγει εντός τεσσάρων μηνών από σήμερα.

Μιλώντας στο asfalistiko.gr ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος, ένας εκ των δικηγόρων που χειρίστηκαν την υπόθεση, τόνισε ότι «πρόκειται για δικαίωση των συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας, οι οποίοι από το Νοέμβριο βιώνουν ένα αδιέξοδο», προσθέτοντας ότι «έχει ιδιαίτερη σημασία να μελετήσει κανείς το σκεπτικό της απόφασης».

Στην απόφαση χαρακτηρίζεται μονομερής και αιφνίδια η απόφαση της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας να διακόψει τη χρηματοδότηση του ΛΕΠΕΤΕ, ενώ κάνοντας αναδρομή στο 1949, οπότε και δημιουργήθηκε το ΛΕΠΕΤΕ, τονίζεται ότι «αποτελεί μία κατά κυριολεξία μισθολογική εργοδοτική παροχή». Επιπλέον σημειώνεται στην απόφαση ότι ο όρος της οικονομικής παροχής «αποτελεί μέρος των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων και υπόκειται στην αρχή της τηρήσεως των συμφωνημένων».

Επιπλέον, στην απόφαση ξεκαθαρίζεται ότι «ο λογαριασμός αυτός (σ.σ. το ΛΕΠΕΤΕ) χρηματοδοτούνταν και με ίδιους πόρους των εργαζομένων, μέσω εισφοράς από τη μισθοδοσία τους», ενώ υπογραμμίζεται ότι διαχρονικά στον Κανονισμό του ΛΕΠΕΤΕ «σε κανένα σημείο δεν γίνεται λόγος για ολοκληρωτική διακοπή της παροχής , όχι για να μείνει το θέμα αυτό αρρύθμιστο, αλλά για να θεωρείται η χορήγηση της παροχής εγγυημένη, όχι μόνο από την άποψη της παροχής της εισφοράς στους πόρους του ΛΕΠΕΤΕ από την καθ’ ης (σ.σ. την Εθνική Τράπεζα), αλλά και ως εργοδοτική υποχρέωσή της για τη χορήγησή του, με ανεκτή μόνο την αναπροσαρμογή του προς τα πάνω ή την απόδοση των καταβληθέντων εισφορών από τον εργαζόμενο, κατόπιν αιτήματός του, για αυστηρά προκαθορισμένους λόγους».

Στη συνέχεια, η απόφαση επισημαίνει ότι στο παρελθόν, όταν υπήρχαν προβλήματα ρευστότητας στο ΛΕΠΕΤΕ, η τράπεζα το στήριζε οικονομικά, ώστε να καταβάλλεται απρόσκοπτα η επικούρηση στους συνταξιούχους, οπότε «δημιουργήθηκε ευλόγως στους συνταξιούχους η δικαιολογημένη πεποίθηση περί μη διακοπής της παροχής, η οποία είναι νομικά ανεκτή και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η ολοσχερής περικοπή της, καθόσον οι συνταξιούχοι της ΕΤΕ (…) στηρίζουν το δικαίωμά τους στις εισφορές που οι ίδιοι κατέβαλλαν από το μισθό τους κατά τη διάρκεια ολόκληρου του εργασιακού τους βίου και οι οποίοι αιφνίδια» οδηγούνται «σε πλήρη απορρύθμιση του οικονομικού τους προϋπολογισμού και ασφυκτική οικονομική πίεση, από λόγους που δεν ευθύνονται οι ίδιοι».

Δείτε εδώ ολόκληρη τη δικαστική απόφαση για το ΛΕΠΕΤΕ