«Μαχαίρι» 60% στις αποδοχές συνταξιούχων που εργάζονται – Τι προβλέπει η εγκύκλιος

Σχεδόν… απαγορευτική καθίσταται η εργασία για την πλειοψηφία των συνταξιούχων, αφού η μείωση που θα δουν στις αποδοχές τους φτάνει στο 60%, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας.

Από την περικοπή εξαιρούνται μόνο οι συνταξιούχοι αναπηρίας και όσοι λαμβάνουν συντάξεις χηρείας, καθώς και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν από το νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή, πριν τις 13 Μαΐου 2016, και βρήκαν δουλειά, επίσης, πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Δηλαδή, οι εργαζόμενοι – συνταξιούχοι που τη… γλιτώνουν είναι μόνο όσοι συνταξιοδοτήθηκαν και έπιασαν δουλειά πριν από τις 13 Μαΐου 2016.

Η εγκύκλιος, επίσης, ορίζει ότι αναστέλλεται η σύνταξη, κύρια και επικουρική στην πολύ ειδική περίπτωση των συνταξιούχων που θα επιλέξουν να εργαστούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η αναστολή ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η εργασία.

Η μείωση κατά 60% αφορά τους εξής:

  • Συνταξιούχους του Δημοσίου ακόμη κι εκείνους που υπάγονται στις κατηγορίες που εξαιρέθηκαν από την ένταξη στον ΕΦΚΑ, δηλαδή, για παράδειγμα, όσοι δικαιούνται πολεμική σύνταξη ή σύνταξη αναπήρου οπλίτη ειρηνικής περιόδου ή σύνταξη Εθνικής Αντίστασης Ο.Γ.Α. ή ανασφάλιστου Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, οι λογοτέχνες – καλλιτέχνες που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο, όσοι λαμβάνουν προσωπική σύνταξη, όσοι συνταξιοδοτούνται με διατάξεις του 1990 και του 1991.

  • Συνταξιούχους των φορέων, ταμείων κλάδων ή λογαριασμών που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

  • Τα αιρετά όργανα ΟΤΑ.

  • Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπροέδροι και τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ.

  • Πρόεδροι, αντιπρόεδροι και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών.

  • Πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, καθώς και το προσωπικό των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την εγκύκλιο

19_SEPT_2017_EFKA_Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387 2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος