Με 900.000 ευρώ επιχορηγείται για το 2018 η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Τη χορήγηση ειδικής έγκρισης για την επιχορήγηση για το οικονομικό έτος 2018 της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) με το ποσό των 900.000 ευρώ προβλέπει απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θ. Φωτίου, η οποία δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια».

Συγκεκριμένα, θα διατεθούν 840.000 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της και των οργανώσεων μελών της και 60.000 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών των εκδηλώσεων της 3ης Δεκεμβρίου (από το 1996 αποτελεί ημέρα αφιερωμένη παγκοσμίως στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες).

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η εγκεκριμένη επιχορήγηση θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οικονομικού έτους 2018.