Μπάχαλο στον ΕΦΚΑ για την ασφαλιστική ικανότητα: Ταλαιπωρία για χιλιάδες μη μισθωτούς

Αναγκασμένοι να μεταβούν στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ, για να διορθώσουν την τεράστια καθυστέρηση που έχει συμβεί με τη μη εμφάνιση των εισφορών τους στο σύστημα και να αποκτήσουν ασφαλιστική ικανότητα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, βρίσκονται πάνω από 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες. Η διοίκηση του Φορέα, παραδέχτηκε ότι, αν και καταβλήθηκαν κανονικά οι ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ, εντούτοις δεν έχει καταστεί εφικτό να φανούν στο σύστημα. Ειδικά για δικηγόρους, μηχανικούς, γιατρούς και συμβολαιογράφους, δόθηκε παράταση ισχύος της προηγούμενης ασφαλιστικής ικανότητας, μέχρι τις 18 Απριλίου. Οι προσπάθειες για να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία εκκαθάρισης εκτιμάται ότι θα έχουν καρποφορήσει μέχρι τις 22 Μαρτίου. Τότε αναμένεται να φανούν στο σύστημα όλες οι καταβολές που έχουν γίνει έως τώρα. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία όμως, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες που διαπιστώνουν ότι βρίσκονται εκτός ασφάλισης, έχουν το δικαίωμα να μεταβούν στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ και, έχοντας το αποδεικτικό πληρωμής των εισφορών τους, να εκδώσουν κανονικά την ασφαλιστική τους ικανότητα…

Πιο αναλυτικά, ο ΕΦΚΑ γνωστοποίησε ότι την 1η Μαρτίου ανανεώθηκε η ασφαλιστική ικανότητα σε 8.044.869 ασφαλισμένους, συνταξιούχους, άμεσα και έμμεσα μέλη. Σε μερίδα ασφαλισμένων η ασφαλιστική ικανότητα δεν ανανεώθηκε για τους εξής τρεις βασικούς λόγους:

Α)Έχουν αρρύθμιστες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Υπενθυμίζεται πως για να λάβει ένας πολίτης ασφαλιστική ικανότητα θα πρέπει να μην οφείλει ασφαλιστικές εισφορές, ή αν οφείλει να έχει ρυθμίσει τις οφειλές του. Αυτή η νομοθεσία ισχύει εδώ και δεκαετίες και κατ’ εξαίρεση δόθηκε ασφαλιστική ικανότητα σε όλους πέρυσι λόγω της πανδημίας. Όσοι έχουν αρρύθμιστες οφειλές, μπορούν να τις ρυθμίσουν στο ΚΕΑΟ σε έως 12 δόσεις και να λαμβάνουν μηνιαίως ασφαλιστική ικανότητα. Με νομοθετική διάταξη που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή, θα δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής μόνο της οφειλής που αφορά τις παροχές σε είδος και χρήμα προκειμένου να λάβει κάποιος ετήσια ασφαλιστική ικανότητα.

Β)Δεν συμπλήρωσαν κατά το προηγούμενο έτος 50 ένσημα ασφάλισης και με βάση τον νόμο δεν δικαιούνται ασφαλιστική ικανότητα.

Γ) Παρόλο που κατέβαλαν κανονικά τις οφειλές τους προς τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ μέχρι σήμερα δεν έχουν φανεί οι καταβολές τους στο σύστημα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, οι καθυστερήσειςαυτές αντανακλούν τις προβληματικές δομές του Οργανισμού από τη στιγμή της δημιουργίας του. Έτσι, δημιουργούνται προβλήματα όχι μόνο στην έγκαιρη λήψη της ασφαλιστικής ικανότητας αλλά και σε μια σειρά άλλων συναλλαγών με τον ΕΦΚΑ (ρυθμίσεις κλπ). Η Διοίκηση του Οργανισμού έχει θέσει ως προτεραιότητα:

  • Την διαλειτουργικότητα μεταξύ του πληροφοριακού συστήματος τρεχουσών εισφορών του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ, που όμως είναι εξαιρετικά σύνθετο θέμα. Εάν καταστεί εφικτή η διαλειτουργικότητα των συστημάτων, τότε εκτιμάται ότι θα λυθούν μια σειρά από προβλήματα όπως το να μην μεταφέρονται πληρωμές από το σύστημα τρεχουσών εισφορών στο ΚΕΑΟ λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής καθώς και να δημιουργηθεί ένας ενιαίος κωδικός πληρωμής τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων οφειλών που θα διευκολύνει τους πολίτες. Στόχος είναι οι πληρωμές των ασφαλισμένων να φαίνονται αμέσως στο σύστημα και αυτές να γίνονται με έναν τρόπο εύκολο και φιλικό προς τον χρήστη της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας.
  • Την άμεση εκκαθάριση των οφειλών που ενώ πληρώθηκαν εγκαίρως από τους ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες, αυταπασχολούμενους και αγρότες δεν έχουν φανεί μέχρι και σήμερα στο σύστημα. Αυτό θα συμβεί μέχρι τις 22 Μαρτίου. Για αυτόν τον λόγο, ειδικά για τους επαγγελματίες του πρώην ΕΤΑΑ που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της μη έγκυρης εκκαθάρισης των γραμματίων προείσπραξης, χρεωστικών υπολοίπων κ.α, δόθηκε παράταση έως τις 18 Απριλίου στην ασφαλιστική τους ικανότητα. Πρόκειται για δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς, φαρμακοποιούς, συμβολαιογράφους κλπ. Αυτή η παράταση αφορά τόσο εκείνους που πληρώνουν κανονικά τις οφειλές τους αλλά δεν έχουν φανεί ακόμη οι πληρωμές στο σύστημα, όσο και εκείνους που χρωστούν.
  • Οι υπόλοιποι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και οι αγρότες που έχουν πληρώσει κανονικά τις οφειλές τους αλλά δεν έχουν φανεί στο σύστημα, μπορούν να επισκεφθούν ένα υποκατάστημα του ΕΦΚΑ με το αποδεικτικό πληρωμής και να εκδώσουν ασφαλιστική ικανότητα. Και για αυτούς το πρόβλημα εκτιμάται ότι θα έχει επιλυθεί μέχρι τις 22 Μαρτίου.