Κυβέρνηση σε δανειστές: Μόνο 121 συνταξιούχοι δικαιούνται αναδρομικά! – Βρώμικα παιχνίδια αποκαλύπτει η έκθεση της Κομισιόν

«Βρώμικα παιχνίδια σε βάρος των συνταξιούχων παίζει η κυβέρνηση της “Αριστεράς”», σύμφωνα με την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), η οποία επικαλείται την χτεσινή έκθεση της Κομισιόν, όπου φαίνονται οι διαβεβαιώσεις που έχει δώσει η κυβέρνηση στους δανειστές για το μείζον ζήτημα των αντισυνταγματικών περικοπών στις συντάξεις και στα αναδρομικά που διεκδικούν όλοι οι συνταξιούχοι.

Στην ανακοίνωση της ΕΝΥΠΕΚΚ και του προέδρου της, Αλέξη Μητρόπουλου επισημαίνεται ότι, «όπως αποκαλύπτουν οι ίδιοι οι δανειστές, στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Φεβρουαρίου για την δεύτερη ενισχυμένη μεταμνημονιακή εποπτεία που δόθηκε χτες στη δημοσιότητα (“Enhanced Surveillance Report Economic and Financial Affairs, Greece, February 2019” – “Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, Ελλάδα, Φεβρουάριος 2019”), η ελληνική κυβέρνηση -και συγκεκριμένα η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας- τους έχει ενημερώσει, διαβεβαιώσει και… καθησυχάσει για τα εξής:

1) ότι ΜΟΝΟ 121 συνταξιούχοι δικαιούνται αναδρομικών!

2) ότι οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι (121 άτομα) δικαιούνται τα αναδρομικά ΜΟΝΟ για τα δύο έτη 2013-2014!

3) ότι ο νόμος Κατρούγκαλου εφήρμοσε τις 2287-2290/2015 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), “εξάλειψε” τα Δώρα και “θεράπευσε” τις αντισυνταγματικότητες, και

4) ότι η μόνη σοβαρή “εκκρεμότητα” που απομένει είναι η απόφαση του ΣτΕ για τη συνταγματικότητα ή μη του επανυπολογισμού των παλαιών (πριν τις 13-5-2016) και των νέων συντάξεων ως προς το ποσοστό αναπλήρωσης!».

«Τα άθλια και επικίνδυνα παιχνίδια, που παίζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εις βάρος τής πληγωμένης μας δημοκρατίας και του κύρους τής Δικαιοσύνης, αποκαλύπτουν με θράσος, προκλητικότητα και υπεροψία οι ίδιοι οι δανειστές κυρίως στη σελίδα 30 της πολυσέλιδης Έκθεσης-Αναφοράς που οι ίδιοι έδωσαν χτες στη δημοσιότητα!».

Η ΕΝΥΠΕΚΚ παραθέτει αυτούσιο το σχετικό απόσπασμα στην αγγλική γλώσσα και στην ελληνική μετάφραση.

Ιδού το απόσπασμα της Έκθεσης των δανειστών:

«Regarding the 2012 pension reform, on 10 June 2015, the Council of State (CoS), Greece’s highest administrative court, ruled that pension cuts implemented in 2012 and 2013 as part of a broader pension reform were unconstitutional and will need to be partly refunded. More specifically, the court challenged: (a) the reduction of supplementary pensions by 10 – 20% which came into effect on 1 January 2012, (b) the reduction of main pensions higher than EUR 1,000 by 5 – 20% which came into effect on 1 January 2013 and (c) the abolition of seasonal bonuses of pensioners from 1 January 2013. The court decided that the unconstitutionality of the reductions comes in effect from the date of the ruling’s publication in June 2015 and only claims that were submitted before that date are entitled to a refund. The period of the refund starts from the date the reduction came into effect and goes up to the end of 2014, as the following period is covered by the 2016 pension reform that was applied retroactively. Therefore, the fiscal impact of the decision depends on the number claimants who filed a petition before June 2015. It should be noted that long delays occur between the time of an appeal and the time when the administrative department of the main pension fund is notified. However, the Ministry of Labour estimates that by today all appeals submitted until June 2015 should be known. According to the authorities, the number of claimants eligible for a refund is only 121, which implies negligible fiscal cost; however, the question is not yet finally settled as some lower courts have ruled against the restricted eligibility for the compensatory payments. Moreover, residual uncertainty concerns the retroactive application of the 2016 pension reform (recalibration of pensions, new replacement rates, etc.), which has also been challenged at the CoS and the ruling is expected to be published in 2019. Since the reform has followed the guidance of the CoS ruling from 2015, it is not clear at this stage whether the challenge will succeed and, if so, which aspects of the reform could be affected.».

Και στην ελληνική:

«Όσον αφορά τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2012, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Ελλάδας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, την 10η Ιουνίου 2015 έκρινε ότι οι περικοπές των συντάξεων που πραγματοποιήθηκαν το 2012 και το 2013, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ήταν αντισυνταγματικές και θα πρέπει να επιστραφούν εν μέρει. Ειδικότερα, το δικαστήριο αμφισβήτησε: (α) τη μείωση των επικουρικών συντάξεων κατά 10-20% που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012, (β) τη μείωση των κύριων συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ κατά 5-20% που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013 και γ) την κατάργηση των εποχιακών επιδομάτων (δώρων) των συνταξιούχων από την 1η Ιανουαρίου 2013. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο αντισυνταγματικός χαρακτήρας των μειώσεων τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης τον Ιούνιο του 2015 και μόνο όσοι έκαναν αιτήσεις πριν από αυτό το χρονικό σημείο έχουν δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Η περίοδος επιστροφής αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της μείωσης μέχρι το τέλος του 2014, δεδομένου ότι η επόμενη περίοδος καλύπτεται από τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2016 που εφαρμόστηκε αναδρομικά. Ως εκ τούτου, ο δημοσιονομικός αντίκτυπος της απόφασης εξαρτάται από τον αριθμό αυτών που έχουν προσφύγει πριν από τον Ιούνιο του 2015. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις μεταξύ του χρόνου προσφυγής και του χρόνου ενημέρωσης της διοικητικής υπηρεσίας του κύριου συνταξιοδοτικού ταμείου. Ωστόσο, το Υπουργείο Εργασίας εκτιμά ότι έχει λάβει γνώση όλων των προσφυγών που υποβλήθηκαν έως τον Ιούνιο του 2015. Σύμφωνα με τις αρχές, ο αριθμός των αιτούντων που δικαιούνται επιστροφής είναι μόνο 121, γεγονός που συνεπάγεται αμελητέο δημοσιονομικό κόστος. Ωστόσο, το ζήτημα δεν έχει ακόμη επιλυθεί οριστικά, δεδομένου ότι ορισμένα κατώτερα δικαστήρια έχουν αποφανθεί διαφορετικά. Επιπλέον, η εκκρεμούσα αβεβαιότητα αφορά την αναδρομική εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του 2016 (αναπροσαρμογή των συντάξεων, νέα ποσοστά αναπλήρωσης κ.λπ.) η οποία έχει επίσης αμφισβητηθεί στο ΣτΕ και η απόφαση αναμένεται να δημοσιευθεί το 2019. Δεδομένου ότι η μεταρρύθμιση προσαρμόστηκε με την απόφαση του ΣτΕ του 2015, δεν είναι σαφές σε αυτό το σημείο εάν η πρόκληση αυτή θα επιτύχει και εάν ναι, ποιές πτυχές της μεταρρύθμισης θα μπορούσαν να επηρεαστούν.».

Η ΕΝΥΠΕΚΚ «κρίνει πως είναι αθλιότητα και ντροπή για την κυβέρνηση να φέρεται τόσο απαξιωτικά και προσβλητικά στους απόμαχους της ζωής, που σήμερα ουσιαστικά συνεπικουρούν ή/και συντηρούν τα παιδιά και τα εγγόνια τους (λόγω της ελληνικής παραδοσιακής οικογενειακής συμπληρωματικότητας), αλλά και σε όλους τους Έλληνες που πλήρωσαν και συνεχίζουν να πληρώνουν τόσο ακριβά την ανυποληψία και την ασωτία τού πολιτικού προσωπικού πριν και μετά την επιβολή των μνημονιακών προγραμμάτων».