Νέες υπηρεσίες για τους ασφαλισμένους μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ

Στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (www.efka.gov.gr) παρέχεται πλέον η δυνατότητα καταχώρησης, επικαιροποίησης ή μεταβολής στοιχείων επικοινωνίας των ασφαλισμένων και του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού IBAN -για περιπτώσεις επιστροφής χρημάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, «η νέα υπηρεσία θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος και σύγχρονου τρόπου επικοινωνίας καθώς η ορθή και πλήρης τήρηση των στοιχείων ασφαλισμένου εξασφαλίζει την έγκαιρη ενημέρωση, την απλούστευση των διαδικασιών και την αποσυμφόρηση των υπηρεσιών».