Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τη μη περικοπή των συντάξεων το 2019 – Τι προβλέπει, ποιες συντάξεις «διασώζονται»

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη μη μείωση των συντάξεων από 1/1/2019, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου. Με το νομοσχέδιο καταργούνται οι ρυθμίσεις που όριζαν περικοπή της προσωπικής διαφοράς στις καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του  νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016), κύριες συντάξεις, κατά το μέρος που δεν υπερβαίνει το 18% της καταβαλλόμενης, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, σύνταξης.

Το θέμα της μη περικοπής των συντάξεων αποτελεί το πρώτο άρθρο του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας και του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου, προβλέπονται τα εξής:

– Καταργούνται, από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι ρυθμίσεις που όριζαν περικοπή:

  • Της προσωπικής διαφοράς στις καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, κύριες συντάξεις, κατά το μέρος που δεν υπερβαίνει το 18% της καταβαλλόμενης, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, σύνταξης. Η προσωπική διαφορά εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους, συμψηφιζόμενη κατ’ έτος, μέχρι την πλήρη εξάλειψή της, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων κατά τα ισχύοντα.
  • Της οικογενειακής παροχής (των συντάξεων του Δημοσίου) και του επιδόματος συζύγου (των συντάξεων του ιδιωτικού τομέα) που εξακολουθεί να συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη για όσους εφαρμόζονται οι προϊσχύσασες του ν. 4387/2016 διατάξεις.
  • Της προσωπικής διαφοράς που προβλεπόταν για τις καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, επικουρικές συντάξεις, κατά το μέρος που δεν υπερβαίνει το 18% της καταβαλλόμενης, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, σύνταξης.
  • Των προσωπικών διαφορών που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4387/2016 για τους συνταξιούχους, των οποίων οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κατατέθηκαν/κατατίθενται εντός των ετών 2016, 2017 και 2018.

Διασώζονται και οι νέες συντάξεις

Με το νομοσχέδιο, λοιπόν, «διασώζονται» τα εισοδήματα περίπου 1,4 εκατ συνταξιούχων. Επιπλέον, «σώνονται» και οι «νέοι» συνταξιούχοι, όσοι, δηλαδή, βγήκαν στη σύνταξη μετά την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου (ν.44387/2016), άρα μετά τη 13η Μαΐου 2016.

Την ίδια στιγμή, μέσω της διαδικασίας επανυπολογισμού των συντάξεων, περίπου 620.000 συνταξιούχοι θα διαπιστώσουν μικρές αυξήσεις στο μηνιαίο τους εισόδημα. Επειδή, όμως, ο νόμος Κατρούγκαλου έχει προβλέψει ότι οι αυξήσεις αυτές θα καταβληθούν στους δικαιούχους σε πέντε έτη, αυτό σημαίνει ότι για το 2019 αναμένεται η εισοδηματική βελτίωση να κυμανθεί στα επίπεδα των 20 ευρώ το μήνα.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, η επιβάρυνση για την Κοινωνική Ασφάλιση από τη μη εφαρμογή του μέτρου της προσωπικής διαφοράς είναι 2,7 δισ. ευρώ. Όμως το ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα καλυφθεί από το πλεόνασμα της ελληνικής οικονομίας, για το 2019.

Στόχος είναι το νομοσχέδιο να έχει ψηφιστεί έως την ερχόμενη Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου, ώστε  η καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου που έχει προγραμματιστεί να γίνει πριν από τα Χριστούγεννα, να πραγματοποιηθεί χωρίς τις περικοπές.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Εργασίας, στις 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις του πρώην ΟΓΑ και του πρώην ΟΑΕΕ και δύο ημέρες μετά, στις 21 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις των υπόλοιπων φορέων του Ιδιωτικού Τομέα, αλλά και του Δημοσίου.

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο

Δείτε εδώ την αιτιολογική έκθεση