ΟΑΕΔ: Πότε ανακοινώνονται οι δικαιούχοι για το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων

Άμεσα αναμένεται να ολοκληρωθεί από τον ΟΑΕΔ η διαδικασία επανελέγχου και να δημοσιοποιηθούν οι οριστικοί πίνακες των ωφελούμενων για συμμετοχή στο πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων που ξεκινά ο Οργανισμός. Συνολικά, σε 57.000 υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν στις παιδικές κατασκηνώσεις, σε ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται από τις 15 Ιουνίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου με 15ανθήμερα γκρουπ. Ειδικά για παιδιά με προβλήματα αναπηρίας το πρόγραμμα θα ισχύει έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι και άνεργοι με πραγματικό εισόδημα φορολογικού έτους 2015 έως 28.000 ευρώ. Επίσης θα πρέπει κατά το 2016 να ισχύουν τα εξής:

  • Οι δικαιούχοι να είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ (νυν ΕΦΚΑ).

  • Οι δικαιούχοι να έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδική παροχή μητρότητας ή να έλαβαν επιδότηση ανεργίας το λιγότερο για δύο μήνες ή να συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω. Επίσης πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2001 έως την 14η Ιουνίου 2011.