Οι εργαζόμενοι που υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ – Όλες οι εξαιρέσεις

Οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά στο νεοσύστατο Ταμείο Επικουρικής και Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης. Ο γενικός αυτός κανόνας όμως, έχει και ορισμένες εξαιρέσεις. Ο ΕΦΚΑ έθεσε χθες σε λειτουργία και την σχετική Ηλεκτρονική Υπηρεσία, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να ελέγχουν εάν πρέπει ή όχι να εντάξουν τους εργαζόμενους τους ή κάποιους εξ αυτών, στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ. Εκτός από τη βασική προϋπόθεση, ο ασφαλισμένος να μην έχει προγενέστερη ασφάλιση, πριν από την 1.1.22, υπάρχουν και ορισμένες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το επάγγελμα, αλλά και σε σχέση με την σχέση εργασίας.

Ειδικότερα, η πρώτη και βασική διάκριση αφορά τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. Στο ΤΕΚΑ υποχρεωτικά θα υπάγονται όλοι όσοι ανήκουν στο προσωπικό του δημόσιου τομέα, ανεξάρτητα από το είδος της εργασιακής σχέσης. Σε αυτούς προστίθενται και όσοι υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς και στο Πυροσβεστικό Σώμα. Μοναδικές εξαιρέσεις όμως, αποτελούν όσοι απασχολούνται στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο Λιμενικό Σώμα. Αιτία είναι ότι οι τελευταίοι πριν από την δημιουργία του ΤΕΚΑ, δεν υπάγονταν ούτε στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, στο σκέλος της επικουρικής σύνταξης. Αντίθετα, υπάγονται στα δικά τους Μετοχικά Ταμεία που είναι ακόμα εν ενεργεία.

Αναφορικά με τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, υπογραμμίζεται ότι εκτός ΤΕΚΑ θα μείνουν μόνο οι ασφαλισμένοι που λόγω επαγγέλματος πρέπει να υπαχθούν στα τέσσερα επαγγελματικά ταμεία, που βρίσκονται σε λειτουργία και είναι υποχρεωτικής ασφάλισης. Αυτά είναι τα εξής:

1)Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

2) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών

3) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων ΝΠΙΔ

4) Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών

Εκτός ΤΕΚΑ μένουν επίσης και όλοι όσοι ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ (δημοσιογράφοι, τεχνικοί τύπου και ραδιοτηλεοπτικών μέσων, διοικητικό προσωπικό)

Αντίθετα, στο ΤΕΚΑ θα πρέπει να ασφαλιστούν και όσοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ήταν ασφαλισμένοι στο εξωτερικό και επέστρεψαν στην Ελλάδα, μετά την 1.1.22.

Ξεχωριστή είναι η κατηγορία των μη μισθωτών, που θα ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ. Θα πρέπει να προέρχονται από συγκεκριμένα επαγγέλματα και ειδικότερα θα πρέπει να είναι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, αρτοποιοί, πρατηριούχοι υγρών καυσίμων, ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων που διδάσκουν και πτυχιούχοι χημικοί και χημικοί μηχανικοί.

Υπάρχουν όμως και οι κατηγορίες εργαζομένων για τις οποίες ο ΤΕΚΑ θα μπορεί να αξιοποιηθεί, προαιρετικά. Βέβαια, η διαδικασία αυτή θα ενεργοποιηθεί από την 1.1.23 και μετά. Πρόκειται για όσους έχουν γεννηθεί μετά την 1.1.87, αλλά και όσους έχουν προαιρετική υπαγωγή στον ΕΦΚΑ, όπως είναι οι υγειονομικοί. Επίσης, δικαίωμα ένταξης στο ΤΕΚΑ θα έχουν τα πρόσωπα που είναι υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έχουν υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης εκ του επαγγέλματός τους.

Σε κάθε περίπτωση η νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιβεβαίωσης Υπαγωγής ΤΕΚΑ, που τέθηκε σε λειτουργία αφορά τόσο τις Κοινές Επιχειρήσεις, όσο και τα Οικοδομοτεχνικά Έργα. Μέσα από την ηλεκτρονική αυτή υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε εργοδότη να μπορεί να εξακριβώσει ποιοι εργαζόμενοι της επιχείρησής του μπορούν να υπαχθούν στο νέο ταμείο επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) προκειμένου να προχωρήσει αναλόγως και στην υποβολή της αντίστοιχης ΑΠΔ. Για την εξακρίβωση αυτή απαιτείται μόνο ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ του κάθε εργαζόμενου.

Για την υλοποίηση της διαδικασίας αυτής μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ο εργοδότης ακολουθεί τα εξής βήματα:

  1. Επιλέγει μέσω του ιστότοπου του e- ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τους Εργοδότες.
  2. Για την είσοδο στο σύστημα «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιβεβαίωσης Υπαγωγής ΤΕΚΑ (για Κοινές Επιχειρήσεις και Οικοδομοτεχνικά Έργα)», ο χρήστης πληκτρολογεί το ακόλουθο url: https://apps.ika.gr/eCheckTEKA.
  3. Ο χρήστης συνδέεται στο σύστημα με τους κωδικούς ΑΠΔ Εργοδότη.
  4. Με την επιτυχή είσοδο στο σύστημα ο χρήστης ανακατευθύνεται σε μια οθόνη, οπού το πεδίο «Όνομα Χρήστη» είναι προσυμπληρωμένο.
  5. Ο χρήστης καλείται να εισάγει τον ΑΜΚΑ στο αντίστοιχο πεδίο και στη συνέχεια να επιλέξει «Έλεγχος Ένταξης στο ΤΕΚΑ».
  6. Αναδύεται το ακόλουθο παράθυρο «Έλεγχος Ένταξης στο ΤΕΚΑ», όπου εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα για τον επιτρεπτό αριθμό αναζητήσεων ανά ημέρα, καθώς και τα στοιχεία του Ασφαλισμένου για τον οποίο πραγματοποιείται η αναζήτηση.
  7. Επιλέγει «Υποβολή Ελέγχου».