ΟΚΕΔ: Η χαμηλή εισπραξιμότητα στον ΕΦΚΑ έφερε αύξηση των εισφορών

Η εκτίμηση φαίνεται να μην απέχει από την αλήθεια και προέρχεται από τον Όμιλο για τα Κοινωνικά και Εργασιακά Δικαιώματα (ΟΚΕΔ), του οποίου επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο καθηγητής Σάββας Ρομπόλης.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον ΟΚΕΔ, η υποχώρηση κατά 10% στα έσοδα του ΕΦΚΑ μέσα σε ένα μήνα, οδήγησε στην ανάγκη να καλυφθεί το κενό και γι’ αυτό στη συμφωνία με τους θεσμούς η κυβέρνηση αποδέχτηκε να αυξηθεί η βάση υπολογισμού των εισφορών που υπολογίζεται από 12% έως 23% και μάλιστα άμεσα από το 2018 και μετά.

Από τα στοιχεία που δίνει ο ΟΚΕΔ προκύπτει ότι τα έσοδα του ΕΦΚΑ τον Ιανουάριο παρουσίασαν εισπραξιμότητα στο 69,29%, αλλά τον επόμενο μήνα υποχώρησαν στο 60,1%. Κι αυτά, παρά το γεγονός ότι για το 80% των ασφαλισμένων-ελευθέρων επαγγελματιών, όπως ανακοίνωσε το υπ. Εργασίας, αναλογούν χαμηλότερα ασφάλιστρα φέτος (ΕΦΚΑ) σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κ.ά.)

Όλοι όμως θυμούνται ότι ένα βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για την καθιέρωση του νέου τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών (ν.4387/16) ήταν η δικαιότερη κατανομή αυτών, η οποία μάλιστα θα βελτίωνε την εισπραξιμότητα. Έτσι, καθιερώθηκαν εισφορές επί του καθαρού εισοδήματος. Σήμερα φαίνεται ότι οι ασφαλισμένοι, σύμφωνα με τον Όμιλο, «δεν φαίνεται να διέκριναν κάτι δικαιότερο…»

Αποτέλεσμα της προβληματικής πορείας των εσόδων ήταν η κυβέρνηση να συμφωνήσει με τους θεσμούς την αύξηση της βάσης υπολογισμού των εισφορών από το 2018 και στο εξής. Και αυτό καθώς με το πακέτο μέτρων που εισάγει η κυβέρνηση στη Βουλή στα μέσα Μαΐου προβλέπεται υπολογισμός εισφορών και επί των… ασφαλιστικών εισφορών (μεικτά) του προηγούμενου έτους.

Με αυτόν τον τρόπο, ο ΟΚΕΔ θεωρεί ότι «η βάση επιβολής των ασφαλίστρων είναι αυξημένη κατά 26,95% (ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, βιοτέχνες) έως και 37,95% (επιστήμονες κ.λπ.) εν σχέσει με τα εισοδήματα του 2017 (συμπεριλαμβάνονται οι καταβληθείσες εισφορές). Δηλαδή, το εισόδημα προσαυξάνεται πλασματικά κατά το ποσοστό των εισφορών που πληρώθηκαν το προηγουμένου έτους».

Και έρχεται ακολούθως το υπουργείο Εργασίας και ανακοινώνει έκπτωση 15% επί του ετήσιου εισοδήματος (σ.σ. ενώ έχει προηγηθεί… πλασματική προσαύξηση από 26,95% έως και 37,95%). Με λίγα λόγια, επιβάλλεται σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες πλασματική προσαύξηση εισοδήματος και, άρα, αυξημένα ασφάλιστρα, από 11,95% έως και 22,95%!

Η δε έκπτωση του 15% επί του εισοδήματος θα έχει ισχύ μόλις ένα έτος…

Σύμφωνα με τον Όμιλο, τα ασφάλιστρα δεν πληρώνονται «λόγω υποαπασχόλησης, κρίσης και απουσίας προοπτικής για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και η πολιτεία αντί άλλης απάντησης (λύσης) αυξάνει τα (μη ανταποδοτικά) ασφάλιστρα. Τιμωρώντας τους ασφαλισμένους και οδηγώντας σε οικονομική ασφυξία το ασφαλιστικό σύστημα»…

Στους πίνακες που δίνει στη δημοσιότητα ο ΟΚΕΔ φαίνεται η πορεία των εσόδων για το πρώτο δίμηνο του έτους, αλλά και η επιβάρυνση στις ασφαλιστικές εισφορές με την αλλαγή στη βάση υπολογισμού τους. Διαπιστώνεται ότι (Πίνακας 1) τον Φεβρουάριο εξοφλήθηκαν 101.280 λιγότερα ειδοποιητήρια σε σχέση με τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους (793.018 τον Φεβρουάριο, από 894.298 τον Ιανουάριο). Το αποτέλεσμα ήταν να εισπραχθούν 21.561.206 ευρώ λιγότερα μέσα σε ένα μήνα (173.116.141 ευρώ τον Ιανουάριο και 151.555.115 ευρώ τον Φεβρουάριο). Την ίδια στιγμή (Πίνακας 2) από την αύξηση στη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει επιβάρυνση που για εισόδημα 10.000 ευρώ, κυμαίνεται από 27% έως 38%.

Πίνακας 1:Οριστικά Στοιχεία Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017 – Ελεύθεροι επαγγελματίες

Ιανουάριος

%

Φεβρουάριος

%

Εκδοθέντα Ειδοποιητήρια

1.414.520

1.414.520

Εξοφλήσεις

894.298

63,24%

793.018

56,05%

Απαιτητό Ποσό

249.856.373

252.169.308

Καταβλήθηκαν

173.116.141

69,29%

151.555.115

60,10%

Πίνακας 2: Η ασφαλιστική επιβάρυνση με τον υπολογισμό εισφορών επί των… εισφορών

Έτος

Ασφαλιστέο εισόδημα

(Συντελεστής 26,95%)

Ασφαλιστικές εισφορές (ευρώ)

Διαφορά (ευρώ)- Ποσοστό %

Ασφαλιστέο εισόδημα

(Συντελεστής 37,95%)

Ασφαλιστικές εισφορές (ευρώ)

Διαφορά- (ευρώ) Ποσοστό %

2017

10.000

2.695

10.000

3.795

2018

10.791,75

(Έκπτωση 15%)

2.908,1

213,1 (+7,9%)

11.725,75 Έκπτωση 15%)

4.449,92

654,92 (+17,3%)

2019

12.695

3.421,3

726,3 (+27%)

13.795

5.235,2

1440,2 (38%)