Οργανόγραμμα απέκτησε ο ΕΦΚΑ με 7.315 οργανικές θέσεις προσωπικού και 1.187 προσωποπαγείς θέσεις

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεων (ΦΕΚ) το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) για την οργάνωση και λειτουργία του ΕΦΚΑ. Το Οργανόγραμμα θα «ξεδιπλωθεί» πλήρως το 2020, αφού προβλέπει ένα μεταβατικό έτος.

Στα 88 άρθρα του Π.Δ. περιλαμβάνεται αναλυτικά η οργάνωση της λειτουργίας του ΕΦΚΑ, οι οργανικές θέσεις εργασίας ανά τομέα, καθώς και η επίσημη υπαγωγή στον ΕΦΚΑ του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Με βάση το οργανόγραμμα προβλέπονται στον ΕΦΚΑ 7.315 οργανικές θέσεις προσωπικού και 1.187 προσωποπαγείς θέσεις.

Τέλος, ειδική αναφορά γίνεται στη λειτουργία των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ), εκ των οποίων 13 θα βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. Τα ΠΕΚΑ θα έχουν ειδικό ρόλο στους ελέγχους που πρέπει να γίνονται στις επιχειρήσεις και η λειτουργία τους θα είναι συνεχής, δηλαδή 24ωρη.

Στόχος της λειτουργίας των ΠΕΚΑ είναι να αποφορτιστεί το ΚΕΑΟ από την ελεγκτική – γραφειοκρατική δουλειά και να επικεντρωθεί σε στοχευμένους ελέγχους που έχουν και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.