Ο αγώνας για τα αναδρομικά συνεχίζεται: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσέφυγαν οι συνταξιούχοι

Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), κατέθεσε το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, κατά της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (1439/2020) με την οποία καθορίζονται τα αναδρομικά που οφείλονται στο σύνολο των συνταξιούχων, από τις μνημονιακές περικοπές. Το ΕΝΔΙΣΥ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δοθούν αναδρομικά μόνο για το διάστημα από 11/06/2015 και μέχρι την δημοσίευση του νόμου «Κατρούγκαλου» (ν.4387/2016), όπως ορίζει η απόφαση του ΣτΕ.

Η προσφυγή κατατέθηκε από την Δικηγορική Εταιρεία Λουκάς Αποστολίδης & Συνεργάτες, με στόχο να ακυρωθεί η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ακριβέστερα, ζητείται να ακυρωθεί το σκέλος της απόφασης που έκρινε ότι οι κρατήσεις των ν.4051/2012 & 4093/2012 στις κύριες και επικουρικές συντάξεις είναι νόμιμες για το διάστημα μετά την δημοσίευση του ν. 4387/2016 και μέχρι την 31.12.2018. Επίσης, ζητείται να ακυρωθεί το σκέλος της απόφασης που ορίζει ότι δεν καταβάλλονται ποσά συντάξεων  για το διάστημα από 01.01.2012 έως τον Μάιο του 2015, για όσους συνταξιούχους άσκησαν αγωγές μετά την 10η Ιουνίου 2015 (περιορισμός των αποτελεσμάτων της αντισυνταγματικότητας). Το ΕΝΔΙΣΥ τονίζει ότι «συνεχίζουμε τον αγώνα τόσο στο κοινωνικό όσο και στο δικαστικό πεδίο,  μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του εισοδήματος των συνταξιούχων, το οποίο κατακρεουργήθηκε από την εφαρμογή των μνημονίων».