Ο ΕΦΚΑ υποχρεούται να δίνει ΑΜΚΑ στους ασφαλισμένους

Με έγγραφό του ο ΕΦΚΑ υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), καθορίστηκε η διαδικασία για την απόδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) οι οποίοι βάσει του άρθρου 51 του Ν4387/2016 (ΦΕΚ Α/85/12-5-2016) εντάχθηκαν αυτοδίκαια στον ΕΦΚΑ.

Και με το ίδιο έγγραφο επισημαίνει στους υπαλλήλους του πως «προβλέπεται ότι οι ΦΚΑ και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, θα λειτουργούν γραφεία ΑΜΚΑ, τα οποία θα πραγματοποιούν τη διαδικασία απογραφής παράλληλα με τα ΚΕΠ. Ως εκ τούτου, τα γραφεία ΑΜΚΑ του φορέα μας, είναι υποχρεωμένα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους, για θέματα που άπτονται της διαδικασίας απόδοσης, μεταβολής ή επικαιροποίησης των στοιχείων τους».