Παράταση για τις συμπληρωματικές αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω παράλληλης ασφάλισης

Με σημερινή εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος, η ημερομηνία για την υποβολή συμπληρωματικής αίτησης συνταξιοδότησης για το χρόνο ασφάλισης στο δεύτερο πρώην φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο (παράλληλη ασφάλιση) παρατείνεται μέχρι 31/8/2018, από τις 31/3/2018 που ίσχυε.

Αντίστοιχα, σε περίπτωση που προκύπτει άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την έναρξη συνταξιοδότησης, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για μείωση της σύνταξης κατά 60% λόγω απασχόλησης δεν έχουν εφαρμογή για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης μέχρι 31/8/2018. Μέχρι την ίδια ημερομηνία ο ασφαλισμένος μπορεί, επίσης, να ανακαλέσει την αρχική αίτηση συνταξιοδότησης, υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

Ποιο αναλυτικά για τα θέματα της παράλληλης ασφάλισης στα οποία αναφέρεται η σημερινή εγκύκλιος διαβάστε:

Δείτε τη σημερινή εγκύκλιο

28_MART_2018_PARATASH_PARALLHLH_ASFALISH