ΠΟΕ-ΟΤΑ: «Φέσι» σε δημοτικούς υπαλλήλους εξαιτίας λάθους στις κρατήσεις για εφάπαξ

Την άμεση διόρθωση λαθών στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών πολλών δημοτικών υπαλλήλων για εφάπαξ, που είχαν ως αποτέλεσμα κάποιοι να πληρώνουν περισσότερα από τα προβλεπόμενα και κάποιοι λιγότερα, τα οποία σήμερα τους ζητά πίσω ο ΕΦΚΑ, ζητά η ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Σε επιστολή της προς τους υπουργούς Εργασίας και Εσωτερικών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΟΕ-ΟΤΑ αναφέρει ότι «επανερχόμαστε στα υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 242/7-3-2016 και 476/25-5-2016 έγγραφά μας, με τα οποία σας ενημερώναμε για το υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 78236/5573/26-5-2015 έγγραφο του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)-Β΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών του Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.) με το οποίο δίνονταν οδηγίες σχετικά με την κατάταξη υπαλλήλων σε “νέους” ή “παλαιούς” ασφαλισμένους, καθώς διαπιστώθηκε από το Τ.Π.Δ.Υ. ότι σε πολλές περιπτώσεις, υπάλληλοι των ΟΤΑ, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι του πρώην Τ.Α.Δ.Κ.Υ., κατατάχθηκαν από την υπηρεσία τους στην κατηγορία “νέου” ή “παλαιού” ασφαλισμένου, με κράτηση υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.) 4% ή 1% αντίστοιχα, χωρίς να είχε ερευνηθεί εάν είχαν ασφάλιση ή όχι πριν την 1/1/1993».

«Και παρά το ότι έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα», σημειώνεται στην επιστολή, «σε καμία ενέργεια δεν έχετε προβεί παρά τις συνεχείς δεσμεύσεις και υποσχέσεις των πρώην υπουργών και υφυπουργών κ.κ. Γ. Κατρούγκαλου και Ι. Μπαλάφα αλλά και των υπηρεσιακών παραγόντων των υπουργείων σας για την ΑΜΕΣΗ επίλυση του προβλήματος».

Κατά την ΠΟΕ-ΟΤΑ, «μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, προέκυψαν σε πάρα πολλές περιπτώσεις ότι είχε γίνει λανθασμένη κατάταξη, από την οποία σε άλλες περιπτώσεις έχουν παρακρατηθεί επιπλέον εισφορές (γινόταν κράτηση 4% αντί 1%) για τις οποίες ήδη το Ταμείο προχωράει σε επιστροφή της τελευταίας πενταετίας, λόγω παραγραφής των προηγούμενων ετών και σε άλλες έχουν παρακρατηθεί λιγότερες (γινόταν κράτηση 1% αντί του ορθού 4%), για τις οποίες προκύπτουν οφειλές προς το Ταμείο με 20ετή παραγραφή».

«Σύμφωνα με την 2η περίπτωση καλούνται οι εργαζόμενοι-ασφαλισμένοι χωρίς να έχουν καμία ευθύνη για την κατάταξή τους, καθώς ήταν καθαρά θέμα των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων, να πληρώσουν υπέρογκα ποσά και μάλιστα επιβαρυμένα με τις προβλεπόμενες νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους, τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε με την σημερινή οικονομική τους κατάσταση δεν έχουν την δυνατότητα να καταβάλλουν. Κύριοι υπουργοί, επειδή η αποκλειστική ευθύνη για την λάθος κατάταξη βαρύνει αποκλειστικά τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, καθώς ο εργαζόμενος δεν καθορίζει και δεν γνωρίζει τα αναλυτικά ποσά των κρατήσεων που καταβάλλει, καθώς αυτά ορίζονται από την σχετική νομοθεσία που εφαρμόζουν οι υπηρεσίες, είναι άδικο και αδύνατον να ζητούνται τα ποσά αυτά από τους εργαζόμενους που και δεν έχουν και δεν γνώριζαν. Για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος, θα πρέπει ΑΜΕΣΑ οι αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων σας να προωθήσουν για ψήφιση την πιο κάτω διάταξη:

Αν για οποιοδήποτε λόγο παρακρατήθηκαν εσφαλμένα μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για εφάπαξ βοήθημα, το επιπλέον οφειλόμενο ποσό, απαλλαγμένο από πρόσθετα τέλη, τόκους και προσαυξήσεις, καταβάλλεται στο φορέα πρόνοιας με παρακράτηση από τις καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις, η κάθε μία από τις οποίες ανέρχεται στο 1/10 των καθαρών αποδοχών. Αν ο υπάλληλος αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης, τυχόν εναπομείναν ποσό παρακρατείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούται, μετά από σχετική ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Κλάδου Πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).

Αναμένουμε το συντομότερο δυνατόν τις δικές σας ενέργειες για την επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος, την ενημέρωσή μας, αλλά και την υλοποίηση των δεσμεύσεων σας προκειμένου εκατοντάδες εργαζόμενοι των Ο.Τ.Α. να αποφύγουν μια νέα εφάπαξ οικονομική επιβάρυνση για την οποία καμία ευθύνη δεν φέρουν», καταλήγει η επιστολή.