Ποια είναι τα 50 κτίρια του υπ. Εργασίας στην Αθήνα που διατίθενται προς αξιοποίηση

Ξενοδοχείο Εσπέρια, Σταδίου 22

Την πρόσκληση ενδιαφέροντος σε ιδιώτες και νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα καθώς και φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για την αξιοποίηση 50 κτιρίων στην Αθήνα εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η πρόσκληση εντάσσεται στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των εποπτευόμενων Φορέων του υπουργείου Εργασίας με τίτλο: «Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας – Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης».

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σε κλειστό φάκελο έγγραφη πρόταση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους είτε με συστημένη επιστολή ή courier.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 11η Μαΐου 2018 και ώρα 14:00. Η συλλογή, κατηγοριοποίηση, επεξεργασία και αξιολόγηση των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των ΦΚΑ και του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας, που έχει συγκροτηθεί για αυτό το σκοπό.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση για τα 50 κτίρια που «περιμένουν»… ενδιαφερόμενους

20_APR_2018_PROSKLHSH_YP_ERGASIAS_AKINHTA