Ποιες αλλαγές φέρνει στο ασφαλιστικό το νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας

Σειρά αλλαγών και διευθετήσεων και στο ασφαλιστικό φέρνει το νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό, μεταξύ άλλων υπάρχουν προβλέψεις για τον υπολογισμό της σύνταξης, για τη μείωση σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης, καθώς και σημαντικές ρυθμίσεις για δικηγόρους και μηχανικούς.

Επιπλέον ορίζεται πώς θα υπολογίζεται η επικουρική σύνταξη για αιτήσεις από 1/1/15 και μετά, ποια θα είναι η κράτηση στην οποία θα υπόκεινται οι συνταξιούχοι του ΜΤΠΥ όπως και ποια θα είναι η παράταση που θα παίρνουν οι ανάπηροι που περιμένουν ιατρική γνωμάτευση από τα ΚΕΠΑ. Επίσης, περιλαμβάνεται το ποσοστό εισφοράς που θα πληρώνουν οι αγρότες για αναγνώριση πλασματικών ετών.

Οι διατάξεις που αφορούν το ασφαλιστικό έχουν ως εξής:

 • Οι μετακλητοί υπάλληλοι του Δημοσίου που έχουν προσληφθεί από 1/1/17 και μετά καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ίσες με 20% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών για τον κλάδο σύνταξης. Το ποσοστό αυτό επιμερίζεται σε 6,67% από τον ασφαλισμένο και σε 13,33% από τον εργοδότη.

 • Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με λιγότερα από 15 έτη ασφάλισης λαμβάνουν εθνική σύνταξη με όριο τη 15αετία δηλαδή 345,60 ευρώ.

 • Για τον υπολογισμό της σύνταξης αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης πέντε ετών από το 2002 και μετά, τότε αναζητείται η συμπλήρωση της πενταετίας ακόμα και από χρονιές πριν από το 2002. Για όσους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά το 2021, τότε απαιτείται χρόνος ασφάλισης δέκα ετών. Ακόμα και τότε μπορεί να αναζητηθεί ο συγκεκριμένος χρόνος ασφάλισης και για τα έτη πριν από το 2002. Ο χρόνος ασφάλισης μπορεί να είναι πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος.

 • Για περιπτώσεις συνταξιούχων που δικαιούνται σύνταξης ίσης με το άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων από φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, το συνολικό ακαθάριστο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό των συντάξιμων αποδοχών.

 • Ο χρόνος της άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών παιδιών έως έξι ετών Θεωρείται ως συντάξιμος.

 • Η μείωση για περιπτώσεις πρόωρων συνταξιοδοτήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%. Η διάταξη αφορά γυναίκες στο δημόσιο που αποχωρούν στα 55 έτη, αλλά και άνδρες που αποχωρούν στα 60 έτη.

 • Η καταβολή της σύνταξης σε φυλακισμένους συνεχίζεται κανονικά. Αναστέλλεται μόνο για τις περιπτώσεις εκείνες που ο δικαιούχος εκτίει ποινή μεγαλύτερη του ενός έτους και το αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκε στρέφεται κατά του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη μεταβιβάζεται στους δικαιοδόχους του φυλακισμένου.

 • Το επίδομα θέσης ευθύνης περιλαμβάνεται στις συντάξιμες αποδοχές όσων συνεχίζουν να το λαμβάνουν, ανεξάρτητα από τον χρόνο άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας.

 • Για τις συντάξιμες αποδοχές των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ καθώς και των στρατιωτικών λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις που θεσμοθετήθηκαν με τον πρόσφατο νόμο (ν.4472/2017, άρθρο 153) με εξαίρεση την προσωπική διαφορά.

 • Το δικαίωμα της σύνταξης είναι απαράγραπτο και ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Η διάταξη αυτή αφορά ειδικά τους συνταξιούχους του δημοσίου.

 • Καταργούνται οι διατάξεις που προέβλεπαν απώλεια της σύνταξης για περιπτώσεις κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, απιστίας, παραποίησης, δωροδοκίας ή δωροληψίας εφόσον τα αδικήματα αυτά στρέφονται κατά του δημοσίου.

 • Καταργούνται οι διατάξεις που επανέφεραν προθεσμίες εντός των οποίων μπορούσε ο υπάλληλος ή ο συνταξιούχος του Δημοσίου να ασκήσει με αίτησή του προς το ΓΛΚ τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα (κανονισμός σύνταξης, αναγνώριση συντάξιμου χρόνου). Πρόκειται για διατάξεις που όριζαν ότι η αναγνώριση χρόνου πραγματικής υπηρεσίας μπορεί να γίνει εντός πενταετίας από την έξοδο του υπαλλήλου από την υπηρεσία.

 • Ο προϊστάμενος του υποκαταστήματος μισθωτών του ΕΦΚΑ στον τόπο απασχόλησης του ασφαλισμένου ή του υποκαταστήματος μισθωτών του ΕΦΚΑ της έδρας της επιχείρησης με την οποία συνδέεται με εργασιακή σχέση ο ασφαλισμένος για τον οποίο χορηγείται σύνταξης αναπηρίας ή θανάτου, είναι ο υπεύθυνος για τη χορήγηση των παραπάνω συντάξεων για ανάλογες περιπτώσεις από συγκεκριμένα ταμεία. Αυτά είναι το Ταμείο Σύνταξης Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΣΠ – ΗΣΑΠ), το Ταμείο Σύνταξης προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας (ΤΣΠ – ΕΤΕ), και οι Κλάδοι Σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του ΟΤΕ (ΤΑΠ – ΟΤΕ), του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού της ΔΕΗ (ΚΑΠ – ΔΕΗ), του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρίας «Η Εθνική» (ΤΑΠΕ –Ε) και του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ – ΕΤΒΑ). Προϋπόθεση η αναπηρία ή ο θάνατος να προέρχεται από εργατικό ατύχημα ή σε ατύχημα κατά την απασχόληση, χωρίς προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης.

 • Η εισφορά που μπορούν να καταβάλλουν οι αγρότες για να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη ασφάλισης από 1/1/17 είναι 20% επί του 70% του κατώτατου μισθού άνω των 25 ετών (δηλαδή 410 ευρώ).

 • Τα μέλη προσωπικών εταιριών, αλλά και οι αυτοαπασχολούμενοι του ΟΓΑ αποκτούν το δικαίωμα να επιλέξουν βάση υπολογισμού εισφορών μεγαλύτερη από εκείνη που προκύπτει βάσει του ετήσιου εισοδήματός τους. Έτσι μπορούν να αυξήσουν το ανταποδοτικό σκέλος της σύνταξής τους. Προϋπόθεση να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον ΕΦΚΑ.

 • Δεν καταργούνται οι κενές οργανικές θέσεις στο ΝΑΤ και στον ΟΓΑ με δεδομένο ότι διατήρησαν τη νομική τους μορφή.

 • Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ (ΠΟΣΕ ΙΚΑ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ) προτείνεται να υποδείξουν υπαλλήλους για να καλύψουν θέσεις σε υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στον ΕΦΚΑ.

 • Από 1.1.17 προβλέπονται ενιαίοι κανόνες επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ. Προβλέπεται άτοκη επιστροφή τους προς τους δικαιούχους, αφού προηγηθεί συμψηφισμός με πάσης φύσεως οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Το ίδιο ισχύει και για ρυθμισμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση. Εάν έχει υπάρξει επιπλέον παρακράτηση εισφορών μισθωτών, προβλέπεται ο επιμερισμός του ποσού σε εργοδότη και εργαζόμενο.

 • Για αιτήσεις χορήγησης επικουρικής σύνταξης που υποβλήθηκαν από την 1.1.15 και μετά ισχύουν τα εξής: Ο τρόπος υπολογισμού του μέρους της σύνταξης που αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε μέχρι 31/12/2014, κάθε έτος ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45% επί των συντάξιμων αποδοχών κάθε ασφαλισμένου.

 • Ορίζεται ρητά ότι το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) ανήκει στις υπηρεσίες που έχουν δυνατότητα αυτοματοποιημένης πρόσβασης στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ & ΛΠ).

 • Υποχρεώνονται να παρέχουν πληροφορίες προς το ΚΕΑΟ για τυχόν ασφαλιστικές οφειλές τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, τα επιμελητήρια οι συμβολαιογράφοι, οι υποθηκοφύλακες, οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων, οι οικονομικοί ή κοινωνικοί ή επαγγελματικοί φορείς ή οργανώσεις.

 • Ορίζεται για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) ενιαίο ποσοστό κράτησης (4,5% επί των συντάξιμων αποδοχών), καθώς και ενιαία βάση υπολογισμού.

 • Αποσυνδέεται η υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ για όσους μηχανικούς είναι εγγεγραμμένοι στο ΤΕΕ και δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι στους δικηγορικούς συλλόγους, αντίστοιχα, χωρίς να διαπιστώνεται άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Πάντως, όσοι μηχανικοί και δικηγόροι που ήδη ασφαλίζονται το επιθυμούν μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στον ΕΦΚΑ. Στην περίπτωση αυτή η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται με βάση το κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος για ασφαλισμένους κάτω της πενταετίας. Για να συμβεί βέβαια κάτι τέτοιο και να συνεχιστεί η ασφάλιση, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να υποβάλλει σχετική αίτηση έως και τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 • Οι αιρετοί (Α’ και Β’ βαθμού, βουλευτές, διοικητές και υποδιοικητές σε ΝΠΔΔ και σε νοσοκομεία, μέλη ανεξάρτητων διοικητικών αρχών κ.λπ.), διατηρούν ως προς την ασφάλισή τους το προγενέστερο ασφαλιστικό καθεστώς και εξακολοθούν να καταβάλλουν τις ίδιες εισφορές.

 • Δεν περικόπτεται η σύνταξη για όσους είναι συνταξιούχοι αναπηρίας με ψυχική πάθηση, εάν βρουν δουλειά στο πλαίσιο της κοινωνικής τους επανένταξης.

 • Μέχρι 31.12.2017 επιτρέπεται με απόφαση του υπουργού Εργασίας η μεταφορά υπαλλήλων των ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΟΓΑ και ΝΑΤ σε κενές οργανικές θέσεις της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Εργασίας, με την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο ή ειδικότητα, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο. Αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις οι υπάλληλοι υποχρεώνονται για μία πενταετία να εργαστούν στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης.

 • Παρατείνεται η χορήγηση αναπηρικής σύνταξης για έξι μήνες για περιπτώσεις που λήγει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα και εκκρεμεί ιατρική κρίση από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων. Οι δικαιούχοι συνεχίζουν να λαμβάνουν το ίδιο ποσό για το χρονικό διάστημα της παράτασης. Εάν διαπιστωθεί όμως ότι οι δικαιούχοι δεν φέρουν πια συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή ότι φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το αρχικό, τότε προκύπτουν αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές. Αυτές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές. Αν δεν χορηγούνται συνταξιοδοτικές παροχές τότε τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αναζητούνται μέσω των διατάξεων ΚΕΔΕ. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας. Επίσης παρατείνεται και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των δικαιούχων.

 • Διατηρούν υπό προϋποθέσεις οι διαζευγμένοι ή ανασφάλιστοι ή σύζυγοι το δικαίωμα παροχών ασθενείας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ. Προϋπόθεση είναι ο γάμος να λύθηκε μετά το 25ο έτος ηλικίας και να μην καλύπτεται ο δικαιούχος, άμεσα ή έμμεσα από παροχές ασθένειας σε είδος από άλλο φορέα ή τον ΕΟΠΥΥ ή το Δημόσιο. Η εισφορά που καλείται να καταβάλλει ο δικαιούχος ανέρχεται στο 6,45% επί του ποσοστού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου άνω των 25 ετών για τον ΕΦΚΑ ή το Δημόσιο.

 • Τέλος, οι σεισμόπληκτοι από τον οικισμό Βρίσα της Λέσβου απαλλάσσονται από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη από 1/6/2017 μέχρι 31/5/2019

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το νομοσχέδιο