Ποιες αποδοχές δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών δεν έχουν ασφαλιστικές κρατήσεις

Με σημερινή εγκύκλιο του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσου Πετρόπουλου, αποσαφηνίζεται ποιες αποδοχές – αμοιβές και αποζημιώσεις δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και κατά συνέπεια δεν υπολογίζονται στις συντάξιμες αποδοχές.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τους δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς που λαμβάνουν αποζημιώσεις ή αμοιβές για την παροχή πρόσθετου έργου ή για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης ή μετάθεσης σε παραμεθόριες ή προβληματικές περιοχές και οι αμοιβές αυτές δεν καταβάλλονται με πάγιο και συστηματικό τρόπο, από την 1η Ιουλίου οι συγκεκριμένες δεν υπόκεινται σε εισφορές κύρια και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, αλλά ούτε και σε κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης.

Επίσης, δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές κρατήσεις οι αποζημιώσεις, καθώς και τα έξοδα κίνησης κίνησης των αιρετών οργάνων α’ και β΄ βαθμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα παραπάνω αφορούν και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου).

Τέλος, στην εγκύκλιο αποσαφηνίζεται και πώς υπολογίζονται οι ασφαλιστικές κρατήσεις για υπαλλήλους ή ιδιώτες που αναλαμβάνουν θέσεις διοίκησης σε φορείς και ανεξάρτητες αρχές.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο η οποία περιέχει αναλυτικά παραδείγματα

8_IOYN_ASFALISTIKES_KRATHSEIS_DHMOSIWN_YPALLHLWN_KAI_LEITOYRGWN
πετροπ