Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από την εγκύκλιο για τη διαδοχική ασφάλιση

Σημαντικές αποσαφηνίσεις, αλλά και νέα δεδομένα θέτει η σημερινή Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, η οποία αφορά τη διαδοχική ασφάλιση και καταργεί την τμηματική σύνταξη.

Στα θετικά της εγκυκλίου είναι ότι συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων με διαδοχική ασφάλιση θα διαπιστώσουν αύξηση στο τελικό ποσό της σύνταξής τους, ενώ θα βγουν από τη… κατάψυξη και περίπου 22.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης που είναι «παρκαρισμένες» στον ΕΦΚΑ.

Στα αρνητικά είναι ότι χιλιάδες ασφαλισμένοι θα πάρουν συντάξεις έως και 30% μικρότερες σε σχέση μ’ αυτές που περίμεναν.

Με την κατάργηση της τμηματικής σύνταξης, ο τρόπος υπολογισμού θα είναι ενιαίος και η σύνταξη θα προκύπτει από τον τελευταίο φορέα ασφάλισης του υποψήφιου συνταξιούχου.

Από τη συγκεκριμένη εγκύκλιο χαμένοι είναι οι:

  • Πρώην ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ που αποχώρησαν από τη δουλειά τους πριν από το 2002 και στη συνέχεια ασφαλίστηκαν στον ΟΑΕΕ ή στον ΟΓΑ και πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μετά τις 13/5/2016.

  • Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που απολύθηκαν και για να συμπληρώσουν τις ημέρες ασφάλισης που χρειάζονταν για να συνταξιοδοτηθούν αναγκάστηκαν με μπλοκάκι, άνοιξαν μικρές επιχειρήσεις και ασφαλίστηκαν στον ΟΑΕΕ.

Αντίστοιχα κερδισμένοι είναι:

  • Οι ασφαλισμένοι που μπορούν να αλλάξουν φορέα ασφάλισης και κατοχύρωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 ή το 2012. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι μητέρες με ανήλικο.

  • Όσοι έχουν παράλληλη ασφάλισης από το 2002 και μετά, οι οποίοι υπολογίζονται σε περίπου 200.000. Υπολογίζεται ότι στην κατηγορία αυτή ανήκουν περίπου 150.000 δημόσιοι υπάλληλοι, μηχανικοί και γιατροί που προσδοκούν σε αύξηση συντάξεων στα επίπεδα του 20%- 25%.

  • Οι ασφαλισμένοι που επιλέγουν τη συνταξιοδότηση με χαμηλά όρια ηλικίας.

  • Μηχανικοί για τους οποίους ο απονέμων φορέας είναι ένα ταμείο από κάποια πρώην ΔΕΚΟ ή Τράπεζα. Στην περίπτωση αυτή θα καρπωθούν οι ασφαλισμένοι υψηλότερη σύνταξη, λόγω αντίστοιχα υψηλότερων εισφορών που κατέβαλλαν στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Σύμφωνα, επίσης, με την εγκύκλιο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, η αίτηση θα γίνεται αποδεκτή αν ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχει πραγματοποιηθεί ασφάλιση στο φορέα για 5 έτη ή 1.500 ημέρες εκ των οποίων 20 μήνες ή 500 ημέρες την τελευταία πενταετία. Για συντάξεις αναπηρίας ή θανάτου απαιτούνται αντίστοιχα 40 μήνες ή 1.000 ημέρες στον τελευταίο ενταχθέντα φορέα, εκ των οποίων 12 μήνες ή 300 ημέρες την τελευταία 5ετία. Αν αυτές οι χρονικές προϋποθέσεις δεν πληρούνται ή πληρούνται αλλά ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να βγει με τις διατάξεις του φορέα, η αίτηση κρίνεται από τον πρώην φορέα στον οποίο ο ασφαλισμένος πραγματοποίησε το μεγαλύτερο αριθμό ημερών εργασίας κατά φθίνουσα σειρά.

  • Αν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας το αίτημα κρίνεται σύμφωνα με τον τελευταίο φορέα εφόσον υπάρχει συνολικός χρόνος 1.000 ημερών ασφάλισης, εκ των οποίων οι 300 την τελευταία 5ετία.

  • Τέλος, για το συνολικό χρόνο ασφάλισης στο α’ ή στο β’ στάδιο συνυπολογίζεται ο χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας

19_SEPT_2017_Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387 2016 για πρόσωπα με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης.