Ποιοι συνταξιούχοι λαμβάνουν αναδρομικά (αναλυτικοί πίνακες) – 1.336.419 δικαιούχοι δεν θα πάρουν ούτε ευρώ!

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Πίνακες που δείχνουν ανά ταμείο και φορέα ασφάλισης, πόσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν αναδρομικά ποσά, από περικοπές που έγιναν κατά τα μνημονιακά έτη, έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν, προκύπτει ότι αναδρομικά θα λάβουν 1.145.551 συνταξιούχοι, οι οποίοι θα… μοιραστούν ένα ποσό της τάξης του 1,32 δισ. ευρώ. Βέβαια, το υπουργείο Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα την ίδια στιγμή και τα στοιχεία της Έκθεσης «Ήλιος» που δείχνει το συνολικό αριθμό των συνταξιούχων, αλλά και το ύψος των μέσων συντάξεων, κύριων και επικουρικών. Από αυτά τα στοιχεία φαίνεται ότι οι συνταξιούχοι στη χώρα ανήλθαν στα 2.481.970 τον Οκτώβριο.

Πρακτικά, το υπουργείο Εργασίας επιβεβαίωσε ότι αναδρομικά θα λάβουν μόνο 46,15% του συνόλου των συνταξιούχων. Το υπόλοιπο 53,85%, δηλαδή περισσότεροι από τους μισούς (1.336.419 συνταξιούχοι), δεν θα λάβουν ούτε ευρώ, εξαιτίας της επιλογής που έκανε το υπουργείο και η Κυβέρνηση να χορηγήσουν αναδρομικά μόνο σε όσους είχαν υποστεί απώλειες από τις κύριες συντάξεις τους…

Δείτε σε πίνακες τα ποσά και τον αριθμό των δικαιούχων, ανά Ταμείο:

Στοιχεία αναδρομικών ποσών συντάξεων με πληρωμή από το ΕΣΕΠΣ (Πίνακας 1- Πίστωση από το ΕΣΕΠΣ μέσω ΔΙΑΣ):

ΦΟΡΕΑΣΠΛΗΘΟΣΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ4.3002.115.687,67475,68
ΔΗΜΟΣΙΟ (ΕΦΚΑ)322.904385.473.496,371.126,20
ΙΚΑ248.174231.764.513,09882,92
ΟΑΕΕ-ΤΣΑ240196.624,15774,86
ΤΣΕΑΠΓΣΟ7.1214.762.484,61630,76
ΤΣΠΗΣΑΠ1.4383.739.952,552.449,84
ΤΑΠΑΕ1.2631.956.324,581.462,82
ΤΣΠΕΤΕ9.69613.592.467,201.322,67
ΤΣΠΠΑΤΕ5.73211.298.528,721.858,44
ΤΑΠΙΛΤ1.9932.458.147,351.164,11
ΤΑΠΕΤΒΑ6511.367.473,232.006,49
ΤΑΠΟΤΕ43.94292.524.559,461.988,76
ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ109.78191.856.842,01789,99
ΟΑΕΕ-ΤΑΕ1.253534.117,60411,17
ΤΑΝΠΤ-ΟΑΕΕ826646.174,66754,42
ΕΤΑΑ-ΤΑΝ15.55614.282.222,87886,77
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ17.59836.856.914,052.035,01
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ21.73346.935.550,392.060,75
ΤΣΠΕΑΘ2.2783.912.101,761.709,14
ΤΑΙΣΥΤ404451.729,921.059,65
ΤΣΕΥΠΑ611758.478,621.169,73
ΤΣΕΥΠΘ4787.359,981.749,41
ΤΑΤΤΑΘ9221.448.986,161.481,56
ΤΑΠ-ΔΕΗ30.06783.791.723,292.623,89
ΟΓΑ11.3802.885.649,35239
ΤΑΦΕΕΤ4641.429,16854,52
ΤΑΑΞΤ3764.556,491.655,29
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ(Κ)2120.530,15920,83
ΟΠΣ-ΙΚΑ47.53543.605.027,36865,26
ΟΠΣ-ΙΚΑ(Ν4387)4714.913,71313,33
ΟΓΑ(ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ)293,9644,21
ΟΓΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ510853.083,261.577,96
ΕΤΑΤ-ΤΑΠΤΠ895807.035,45855,76
ΤΑΙΗΕΑΘ1391.672,076.725,22
ΕΤΑΤ-ΛΑΚ8953.193,39565,32
ΕΤΕΑΕΠ- ΤΕΑΠΕΤΕ296201.687,21641,83
ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ6247.656,09727,53
ΝΑΤ57.77993.005.017,881.515,38
ΜΤΣ-ΣΥ7658.629,08731,5
ΜΤΣ-ΣΥ (ΕΦΚΑ)307244.790,69751,58

Στοιχεία αναδρομικών ποσών συντάξεων με πληρωμή εκτός ΕΣΕΠΣ (Πίνακας 2 – έλεγχος και πίστωση από τους φορείς):

ΦΟΡΕΑΣΠΛΗΘΟΣΜΙΚΤΟ_ΠΟΣΟΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΙΚΑ2514.590,25549,29
ΤΣΠΤΕ3.1226.661.301,942.009,85
ΤΑΠΟΤΕ11.099,301.034,64
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ13.468,453.468,45
ΖΑΠΠΕΙΟ33.233,561.014,46
ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤ2.4432.904.321,971.121,07
ΝΑΤ109119.050,931.027,98

Στοιχεία αναδρομικών ποσών συντάξεων με αναστολή θανάτου (Πίνακας 3 – χωρίς πίστωση/έλεγχος από τους φορείς):

ΦΟΡΕΑΣΠΛΗΘΟΣΜΙΚΤΟ_ΠΟΣΟΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ51.93054.438.374,02990,32
ΔΗΜΟΣΙΟ (ΕΦΚΑ)1.4831.769.657,891.126,50
ΙΚΑ49.60132.645.766,02623,6
ΟΑΕΕ-ΤΣΑ964297.053,89293,67
ΤΣΕΑΠΓΣΟ864527.790,61577,8
ΤΣΠΗΣΑΠ302427.301,861.336,69
ΤΑΠΑΕ8284.582,30973,62
ΤΣΠΕΤΕ1.2901.504.160,411.103,14
ΤΣΠΤΕ685878.551,141.210,49
ΤΣΠΠΑΤΕ1.0811.657.996,611.447,13
ΤΑΠΙΛΤ265282.795,021.010,93
ΤΑΠΕΤΒΑ181191.389,651.011,78
ΤΑΠΟΤΕ6.0149.152.874,241.438,31
ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ14.60410.013.669,12647,8
ΟΑΕΕ-ΤΑΕ2.7581.386.783,26478,46
ΤΑΝΠΤ-ΟΑΕΕ196147.107,76725,78
ΕΤΑΑ-ΤΑΝ3.7073.492.924,67908,1
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ4.2578.738.720,341.992,67
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ3.3916.675.497,421.881,44
ΤΣΠΕΑΘ331554.336,051.667,24
ΤΑΙΣΥΤ8889.375,32973,28
ΤΣΕΥΠΑ129103.323,76755,07
ΤΣΕΥΠΘ1013.454,481.266,41
ΤΑΤΤΑΘ203294.673,151.367,33
ΤΑΠ-ΔΕΗ5.64911.488.562,751.915,50
ΟΓΑ4.5211.163.803,72242,48
ΤΑΦΕΕΤ85.884,66695,43
ΤΑΑΞΤ88.731,771.049,51
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ(Κ)44.943,791.170,64
ΖΑΠΠΕΙΟ11.655,211.557,78
ΟΠΣ-ΙΚΑ3.2182.120.303,30622,28
ΟΓΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ5182.275,141.521,21
ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤ6273.350,051.113,55
ΕΤΑΤ-ΤΑΠΤΠ3625.364,45667,22
ΤΑΙΗΕΑΘ1172.623,696.266,29
ΕΤΑΤ-ΛΑΚ42.531,50615,71
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΕΤΕ3431.976,72885,72
ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ116.024,88521,55
ΝΑΤ14.13717.317.888,941.153,20
ΜΤΣ-ΣΥ5135.486,76660,38

Σε κάθε περίπτωση και παρά τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης υπεραμύνεται της διαδικασίας, εκτιμώντας ότι «συνεχίζεται ομαλά και σύμφωνα, πάντα, με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων το οποίο ανακοινώσαμε ήδη από τις 16/10/2020 με σχετικό Δελτίο Τύπου.

Επίσης, η Διοίκηση του e- ΕΦΚΑ δημιούργησε μία εξαιρετικά χρήσιμη και απλή ηλεκτρονική υπηρεσία στο πλαίσιο της πληρέστερης και αναλυτικότερης ενημέρωσης των συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ, που δίνει τη δυνατότητα στον συνταξιούχο να γνωρίζει τα ακριβή αναδρομικά ποσά που έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς τους.

Με την εφαρμογή αυτή κάθε συνταξιούχος θα μπορεί να μάθει το ποσό των αναδρομικών που δικαιούται και μπορεί να εκτυπώσει άμεσα το δικό του «Ενημερωτικό Σημείωμα Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων».

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εργασίας γνωστοποιεί εκ νέου ότι, με την ολοκλήρωση της επιστροφής των αναδρομικών ποσών στους συνταξιούχους, ο e- ΕΦΚΑ θα δημιουργήσει το Νοέμβριο ψηφιακή πλατφόρμα για τα αναδρομικά ποσά των κληρονόμων των συνταξιούχων και ακολούθως θα υπογραφεί και η σχετική εγκύκλιος που θα καθορίζει την διαδικασία και το πλαίσιο της επιστροφής και αυτών των αναδρομικών ποσών.

Τι έδειξε ο «Ήλιος»

Από τα σημερινά τεκμηριωμένα και ποσοτικοποιημένα δεδομένα του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών «ΗΛΙΟΣ» που αφορούν τον μήνα Οκτώβριο 2020 από τα αναλυτικά στοιχεία, αντλούνται και παρατίθενται συνοπτικά επτά κρίσιμα δεδομένα.

Συγκεκριμένα, ως προς τα στοιχεία για τις συντάξεις:

  • Πλήθος Συνταξιούχων: 2.481.970
  • Μηνιαίο Ποσό Εισοδήματος: 2.257.152.790,50€
  • Σύνολο Μηνιαίου Ποσού Εισοδήματος από 01/01/2020: 22.532.082.113,09€
  • Μέση Κύρια Σύνταξη: 727,00€
  • Μέση Επικουρική Σύνταξη: 194,37€
  • Πλήθος Νέων Συνταξιούχων με Οριστική Απόφαση Σύνταξης: 15.902
  • Σύνολο Νέων Συνταξιούχων με Οριστική Απόφαση Σύνταξης από 01/01/2020: 169.553