ΠΟΠΟΚΠ: Ιδού γιατί ο ΕΦΚΑ είναι ελλειμματικός – Τι δείχνει η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2017

Στοιχεία για τα οικονομικά δεδομένα του ΕΦΚΑ, τα οποία όπως σημειώνεται αποδεικνύουν ότι το νέο ασφαλιστικό υπερ-Ταμείο έχει ελλείμματα και όχι πλεονάσματα, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, παρουσίασε η διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ) κατά τη σημερινή πρώτη μέρα του συνεδρίου της Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος της ΠΟΠΟΚΠ, Αντώνης Κουρούκλης, από τις αρχές του 2018 δεχόμαστε «βομβαρδισμό» δηλώσεων τόσο από την πολιτική ηγεσία όσο και από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, σχετικά με το θετικό συνολικό αποτέλεσμα ύψους 1,52 δισ. που ο Οργανισμός κατάφερε να πετύχει εντός του 2017, μετατρέποντας το αρχικά προϋπολογιζόμενο έλλειμμα των 765 εκατ. σε «καθαρό» ταμειακό πλεόνασμα 754 εκατ. Κατά τη διοίκηση της ΠΟΠΟΚΠ, ως βασικότερος λόγος γι’ αυτήν την «ανατροπή» αναφέρεται η αύξηση των εσόδων από εισφορές και τα έσοδα από ρυθμίσεις οφειλών.

Στη συνέχεια ο κ. Κουρούκλης παρουσίασε τα δεδομένα που προκύπτουν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού των εσόδων του 2017, σημειώνοντας ότι «παρακάμπτουμε κωδικούς οι οποίοι όμως είναι μη καθοριστικοί για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος, ενώ τα συνολικά αποτελέσματα του 2015 και του 2016 αφορούν σε σώρευση αποτελεσμάτων των επιμέρους φορέων από προϋπολογισμούς με διαφορετική δομή απ’ αυτόν του ΕΦΚΑ. Ισχύει όμως κι εδώ το ίδιο, ότι δηλαδή μπορεί να αλλάζει οριακά το σχετικό αποτέλεσμα».

Προϋπολογισμός εσόδων έτους 2018

Παρατηρούμε ότι, οι τακτικές εισφορές εργοδότη υπερβαίνουν κατά 415 εκατ. αυτές του 2016 αλλά είναι περίπου ίσες μ’ αυτές του 2015. Παρακάμπτοντας, δηλαδή, το αρνητικό 2016 βρισκόμαστε στα επίπεδα του 2015 και οριακά υψηλότερα από το 2013 και 2014 (αναφερόμαστε, δε, μόνο στο ΙΚΑ και όχι σε έναν ενοποιημένο προϋπολογισμό όπως του ΕΦΚΑ, ο οποίος περιλαμβάνει για το 2017 στο συγκεκριμένο κωδικό και εισφορές που προηγουμένως πιστώνονταν σε άλλα ταμεία).

Ισχύει ό,τι και παραπάνω και σε σχέση με το 2015 η αύξηση είναι λίγο πάνω από τα 100 εκατ.

Περίπου 341 εκατ. αφορούν σε μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό για πρώτη φορά από την 1/1/17 βάσει του ν.4387/16 και σε καμιά περίπτωση δεν αντιστοιχούν σε αύξηση εσόδων από εισφορές εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα.

Παρατηρούμε κι εδώ ότι περίπου 692 εκατ. ουσιαστικά αφορούν σε κρατική χρηματοδότηση.

Η αύξηση παρατηρούμε ότι είναι περίπου 90 εκατ. και -398 εκατ. σε σχέση με το 2015 (τα στοιχεία για το 2017 αφορούν στην περίοδο πριν από το συμψηφισμό του 2018, ενώ λόγω της αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών με το ν.4387/16 ένα μέρος τους, όπως ειπώθηκε, παραπάνω αθροίζεται στους κωδικούς των μισθωτών)

Εδώ το αποτέλεσμα είναι αρνητικό (-57,5 εκατ.) αλλά θετικό σε σχέση με το 2015.

Μετά, λοιπόν, τις αθροίσειςτων διαφορών (στρογγυλοποιημένες), τονίζει η διοίκηση της ΠΟΠΟΚΠ, το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώνεται θετικό, περίπου στα 1,7 δισ., εκ των οποίων όμως το 1,1 δισ. αφορά σε κρατική χρηματοδότηση. Απομένουν, λοιπόν, μόνο 600 εκατ. εκ των οποίων τα 500 εκατ. είναι αύξηση που ουσιαστικά προέρχεται από το πρώην ΙΚΑ, το οποίο επανέρχεται στα δεδομένα του 2015 (άλλωστε, με την ίδια δομή εξακολουθεί να λειτουργεί) και τα υπόλοιπα σε εισφορές αυτοαπασχολούμενων, έσοδα από ρυθμίσεις και έσοδα από αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας.

Επομένως, κανένας ΕΦΚΑ και καμιά έστω υποτυπώδης δομική αλλαγή ή παρέμβαση – κυρίως στο πρώην ΙΚΑ – δεν δικαιολογεί ούτε συνδέεται με το ανωτέρω αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε επομένως θεωρητικά να μιλήσουμε για περιορισμό του προϋπολογιζόμενου ελλείμματος περίπου στα 150 εκατ. Άρα, επισημαίνει η ΠΟΠΟΚΠ, μας λείπει περίπου 1 δισ. για να επιβεβαιωθεί η θέση του υπουργείου για το πλεόνασμα των 754 εκατ.

Επικαλούνται, επίσης, όπως είπε ο κ. Κουρούκλης, τη συνεισφορά στο συνολικό αποτέλεσμα της προς τα κάτω αναθεώρησης της συνταξιοδοτικής δαπάνης λόγω εκκαθάρισης του μητρώου συντάξεων, κάτι που σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 100 εκατ. Και συνέχισε, λέγοντας ας δούμε τι ισχύει για τις δαπάνες με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού των εξόδων του 2017.

Αρχικά παρατηρούμε μια συνολική μείωση στη δαπάνη που αφορά «πληρωμές για υπηρεσίες» ύψους περίπου 727 εκατ. Η «μερίδα του λέοντος» αφορά σε μείωση των δαπανών για παροχές κύριας ασφάλισης (κυρίως συντάξεις γήρατος) που διαμορφώθηκαν ως εξής:

Τα υπόλοιπα 145 εκατ. αφορούν κυρίως σε μειώσεις παροχών επικουρικής και πρόνοιας ΕΦΚΑ, παροχών σε χρήμα κλπ και λιγότερο σε μείωση λοιπών δαπανών (καε 0620 – 9850).

Η βασική, όμως, παρατήρηση, σημείωσε ο κ. Κουρούκλης, αφορά στο γεγονός (τρικ!) ότι προϋπολογιζόμενη δαπάνη για συντάξεις ύψους 582 εκατ.:

  • ΔΕΝ επιβάρυνε τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ και αθροίστηκε στο πλεόνασμα του 2017 αφού αντίστοιχα,
  • ΔΕΝ μεταφέρθηκε και δεν επιβάρυνε τον προϋπολογισμό του 2018, επειδή ο κύριος όγκος των συντάξεων που αντιστοιχούσαν στο συγκεκριμένο ποσό καταβλήθηκαν τελικά εντός του 2017 από την Έκτακτη Επιχορήγηση (καε 6118).

Πρόκειται για επιχορήγηση στα πλαίσια του προγράμματος εξόφλησης εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης. Από το συνολικό ποσό των 885 εκατ. το 2017 εγγράφηκαν περίπου 645 εκατ., πληρώθηκαν συντάξεις ύψους 484 εκατ. και περίπου 160 εκατ. μεταφέρθηκαν στο 2018.

Αντί, δηλαδή, με την έκτακτη επιχορήγηση να καταβάλλουν ένα μεγάλο αριθμό ΕΠΙΠΛΕΟΝ συντάξεων από το στοκ των καθυστερούμενων, κατέβαλλαν μόνο αυτές που έτσι κι αλλιώς θα εκδίδονταν εντός του 2017 –«βαφτίζοντας» ένα μέρος ληξιπρόθεσμες– και οι οποίες θα πληρώνονταν από τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ και όχι από τον τακτικό προϋπολογισμό!

Και ο πρόεδρος της ΠΟΠΟΚΠ κατέληξε επισημαίνοντας ότι πλέον γίνεται αντιληπτό ότι:

  • Τελικά βέβαια το περίφημο πλεόνασμα του ΕΦΚΑ δεν είναι παρά έλλειμμα που πλησιάζει το 1 δισ.
  • Μεγάλος αριθμός νέων συνταξιούχων «θυσιάστηκε» και δεν έλαβε τη σύνταξή του προκειμένου ο ΕΦΚΑ να εμφανίσει πλεόνασμα!

Τέλος, στα στοιχεία που παρουσίασε η ΠΟΠΟΚΠ, σημειώνεται, επίσης, ότι, κανένα από τα εντασσόμενα ταμεία δεν έχει κλείσει ισολογισμό από το 2010 και μετά, οι υποχρεώσεις προς τρίτους μέχρι 31/12/2016 (ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ, ΕΤΕΑΕΠ κλπ) δεν αποτυπώνονται πουθενά και βέβαια αφορούν σε αρκετά δισ. ευρώ.

Σφοδρή αντίδραση από το υπουργείο Εργασίας

Η αντίδραση του υπουργείου Εργασίας στα οικονομικά στοιχεία που παρουσίασε η ΠΟΠΟΚΠ για τον ΕΦΚΑ ήταν άμεση, τονίζοντας σε ανακοίνωσή του ότι «η ηγεσία της ΠΟΠΟΚΠ επιχειρεί να διαστρεβλώσει την αλήθεια για τη θετική πορεία του ΕΦΚΑ και την πλεονασματική λειτουργία του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Στην προσπάθειά της αυτή αμφισβητεί τη Διεύθυνση Οικονομικών του ΕΦΚΑ, τη Διεύθυνση Οικονομικών του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών, την Εθνική Στατιστική Αρχή και την EUROSTAT».

Στην ίδια ανακοίνωση το υπουργείο κάνει λόγο για «δημιουργική λογιστική», σημειώνοντας ότι «η ανεξάρτητη Ελληνική Στατιστική Αρχή έλεγξε όλα τα στοιχεία του δημοσιονομικού αποτελέσματος του ΕΦΚΑ και των άλλων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και δημοσιοποίησε στις 23/4/2018 τα Δημοσιονομικά Στοιχεία του 2017, τα οποία και αποδέχτηκε η EUROSTAT. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης είχαν πλεόνασμα 2.937 εκατ. ευρώ το 2017, κατά 921 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 2016 και 3.489 εκατ. ευρώ περισσότερα από το 2015. Στο πλεόνασμα αυτό συνέβαλε καθοριστικά ο ΕΦΚΑ όχι μόνο πετυχαίνοντας πλεόνασμα ο ίδιος ως φορέας, αλλά ενισχύοντας σημαντικά τα έσοδα και των υπολοίπων φορέων μέσω της βελτίωσης της είσπραξης των συνεισπραττόμενων εισφορών ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΔ, ΕΤΕΑΕΠ».

«Το πλεόνασμα είναι το καθαρό αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης του Ασφαλιστικού, της αύξησης της απασχόλησης, της βελτίωσης της εισπραξιμότητας και της καλύτερης διαχείρισης που γίνεται υπό το νέο Ενιαίο Φορέα, ταυτόχρονα με την καταβολή δεκάδων χιλιάδων συντάξεων που παρέμεναν, για πολλά χρόνια, στα συρτάρια από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Οι ελάχιστοι που έχουν απομείνει να αμφισβητούν την ύπαρξη των πλεονασμάτων, προφανώς υπηρετούν άλλες σκοπιμότητες και προσφέρουν κάκιστες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους, στους συνταξιούχους και στο δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας.