Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της συμμετοχής δικηγόρων και λογιστών στην έκδοση συντάξεων

Νομικά «πυρά» κατά της σύμπραξης δικηγόρων και λογιστών-φοροτεχνικών στη διαδικασία απονομής συντάξεων, η οποία προβλέπεται με την 2.7.2021 απόφαση του υπουργού Εργασίας, εξαπολύουν με προσφυγή που κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), δυο πανελλήνιες Ομοσπονδίες και ένας συνταξιούχος.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω προσφυγή κατατέθηκε στο ΣτΕ από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής και από έναν συνταξιούχο.

Με την αίτησή τους οι προσφεύγοντες ζητούν να εκδοθεί προσωρινή διαταγή με την οποία θα πρέπει να «παγώσει» άμεσα, να ανασταλεί και να ακυρωθεί η υπ’ αρθμ. 45891/2021 απόφαση του υπουργού Εργασίας για «τον καθορισμό των προϋποθέσεων, κανόνων, διαδικασίας και λοιπών θεμάτων για την πιστοποίηση επαγγελματιών για την εφαρμογή του άρθρου 255 του νόμου 4798/2021».

Όπως αναφέρουν οι προσφεύγοντες με την επίμαχη απόφαση για πρώτη φορά προβλέπεται απονομή συντάξεων με την σύμπραξη ιδιωτών («πιστοποιημένοι επαγγελματίες»), μετά την περάτωση σεμιναρίου επιμόρφωσης.

Ακόμη, οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι τις διατάξεις του νόμου 4798/2021, σε επίκληση του οποίου η επίμαχη απόφαση του υπουργού Εργασίας, αναιρείται η δημόσιου χαρακτήρα απονομή των συντάξεων και την ίδια στιγμή ο e-ΕΦΚΑ επιβαρύνεται με την επιμόρφωση των ιδιωτών επαγγελματιών, χωρίς όμως αυτό να προβλέπεται από το νόμο 4798/2021.

Στην αίτηση ακύρωσης που κατατέθηκε στο ΣτΕ γίνεται ακόμη λόγος για αντισυνταγματικότητα της απόφασης του υπουργού Εργασίας, καθώς αυτή, σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, αντίκειται στο άρθρο 22 του Συντάγματος που αναφέρει ότι το κράτος μεριμνά για τη κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων. Ακόμη, η απόφαση του υπουργού Εργασίας αντίκειται, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των προσφευγόντων και στο άρθρο 103 του Συντάγματος, που επιτάσσει η στελέχωση της δημόσιας διοίκησης να γίνεται από δημοσίους υπαλλήλους.

Υπενθυμίζεται ότι με την απόφαση του υπουργού Εργασίας προβλέπεται ότι «πιστοποιημένοι επαγγελματίες», που είναι δικηγόροι με τουλάχιστον τριετή άσκηση δικηγορίας και λογιστές-φοροτεχνικοί Α’ τάξης, μπορούν να διαπιστώνουν τον χρόνο ασφάλισης, την ύπαρξη τυχόν οφειλομένων εισφορών, να υπολογίζουν τα ποσά για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου και να εκδίδουν σχετικές βεβαιώσεις επ’ αυτών.

Τέλος, μπορούν να συντάσσουν σχέδιο απόφασης (προσωρινής ή οριστικής) κύριας και επικουρικής σύνταξης, όπως και να εκδίδουν προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, με βάση των οποίων οι υπηρεσίες τους e-ΕΦΚΑ θα υπολογίζουν το ποσό της σύνταξης και θα εκδίδουν πράξης απονομής της σύνταξης.

Πηγή: lawandorder.gr