«Προχωράμε για τις περικοπές του 2019 και θα δούμε τι θα κάνουμε με τη γνωμοδότηση του Ελεγκτικού»

Τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την αρχική γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία κρίνονται αντισυνταγματικές οι περικοπές που προαναγγέλθηκαν για το 2019, προσπαθεί να περιορίσει η κυβέρνηση θεωρώντας «αμιγώς γνωμοδοτική» την αρμοδιότητα του Ελεγκτικού στα νομοσχέδια που αφορούν συνταξιοδοτικά ζητήματα του Δημοσίου.

Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι «οι ρυθμίσεις, για τις οποίες γνωμοδότησε το Ελεγκτικό Συνέδριο, αποτελούν μέρος μόνο του συνολικού νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή» και ότι «το νομοσχέδιο θα συνοδεύεται από έκθεση αιτιολόγησης όλων των ρυθμίσεων, ενώ η γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα ληφθεί υπόψη και, όπου κρίνεται αναγκαίο, θα υπάρξουν οι σχετικές τροποποιήσεις».

Από την πλευρά της κυβέρνησης επισημαίνουν επίσης ότι «το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει ένα σύνολο θετικών μέτρων κοινωνικής στήριξης, τα οποία θα ελαχιστοποιούν τις επιβαρύνσεις, οδηγώντας σε μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο».