Πόσες κύριες και επικουρικές συντάξεις θα αυξηθούν το 2020

Περισσότερες από 360.000 κύριες και επικουρικές, αναμένεται να αυξηθούν από τις αρχές κιόλας της επόμενης χρονιάς. Η δέσμευση της νέας ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας ότι θα αναμορφώσει τα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων, αλλά και ότι θα συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του ΣτΕ, προκαλούν αύξηση σε συγκεκριμένες κατηγορίες συντάξεων.

Του Χάρη Δημητρίου

Ας δούμε ποιες είναι αυτές:

  • Στο πεδίο των κύριων συντάξεων, η αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης θα επηρεάσει θετικά περίπου 60.000 εξ αυτών. Υπολογίζεται ότι τόσες είναι οι συντάξεις εκείνες, οι οποίες χορηγούνται ήδη και αφορούν συνταξιούχους, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Από αυτό το όριο και άνω, πρόκειται να γίνουν οι βελτιώσεις στα ποσοστά αναπλήρωσης. Υπολογίζεται ότι στο ανώτατο επίπεδο, στα 40 έτη προϋπηρεσίας, από το 42,8% που είναι το σημερινό ποσοστό αναπλήρωσης, θα υπερβεί το 50% το νεότερο ποσοστό που θα θεσμοθετηθεί. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι αυξήσεις θα είναι στα επίπεδα των 70 ευρώ το μήνα, μεσοσταθμικά. Θα υπάρξουν, όμως, και λίγες περιπτώσεις συνταξιούχων, οι οποίοι θα διαπιστώσουν αυξήσεις 150–200 ευρώ, σε μηναία βάση.
  • Επικουρικές συντάξεις: Σε αυτό το πεδίο οι αυξήσεις όπως έχει παραδεχτεί το ίδιο το υπουργείο Εργασίας θα αφορούν περίπου 300.000 συνταξιούχους. Ακριβέστερα αυξήσεις θα προκύψουν στις επικουρικές συντάξεις εκείνων των συνταξιούχων, των οποίων το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης, ήταν πάνω από 1.300 ευρώ όταν έγιναν οι ανάλογες περικοπές, το 2016, οι οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Στην περίπτωση αυτή θα δοθούν αναδρομικά ποσά από τις 4 Οκτωβρίου 2019 και μετά, ημερομηνία που δημοσιοποιήθηκε η «επίμαχη» απόφαση του ΣτΕ. Οι αυξήσεις θα είναι μεσοσταθμικά 99,5 ευρώ, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις του ίδιου του αρμόδιου υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση.
    Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο τελικός αριθμός των ωφελούμενων συνταξιούχων θα προσδιοριστεί από την αναλογιστική μελέτη που εκπονείται για λογαριασμό του υπουργείου Εργασίας, από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή.