Πότε θα πληρωθεί η επόμενη δόση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Η πληρωμή της επόμενης δόσης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, θα γίνει την Παρασκευή, 28 Ιουλίου.

Τη δόση θα λάβουν όσοι υπέβαλλαν αιτήσεις έως και τις 30 Ιουνίου. Συνολικά, υπολογίζεται ότι θα προκύψουν 246.529 δικαιούχοι, με την πληρωμή να αφορά 559.621 άτομα.

Από το υπουργείο Εργασίας τονίζεται ξανά ότι η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ’ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.

Τέλος, το υπουργείο Εργασίας καλεί τους δικαιούχους του ΚΕΑ να απευθύνονται μόνο στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζονται για θέματα που σχετίζονται με τον τραπεζικό λογαριασμό τους ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών.