Πότε θα πληρωθούν τα οικογενειακά επιδόματα ΟΓΑ

Μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουλίου θα καταβληθεί η δεύτερη δόση των οικογενειακών επιδομάτων από τον ΟΓΑ.

Η διοίκηση του ΟΓΑ έχει λάβει ήδη το σχετικό κονδύλι ύψους 192 εκατ. ευρώ και ρυθμίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων, αλλά και του ειδικού επιδόματος τρίτεκνων – πολύτεκνων οικογενειών.

Χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο η καταβολή των εν λόγω επιδομάτων να πραγματοποιηθεί ακόμα και την Πέμπτη 20 Ιουλίου, το καταληκτικό όριο που έχει τεθεί είναι αυτό της Παρασκευής.

Υπολογίζεται ότι η συγκεκριμένη δόση οικογενειακών επιδομάτων θα καταβληθεί σε περίπου 570.000 δικαιούχους, που πρόλαβαν να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση μαζί με το έντυπο Α21 και οι υπηρεσίες του ΟΓΑ πρόλαβαν να εκκαθαρίσουν ώστε να συμπεριλάβουν στη συγκεκριμένη καταβολή.