Πότε και πόσο μειώνονται οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση

Τη διαδικασία μείωσης, που έχει ήδη ξεκινήσει, στις εισφορές της επικουρικής ασφάλισης, ώστε από 7% που είναι σήμερα να περιοριστούν στο 6% από τα μέσα του 2022 και μετά, περιγράφει έγγραφο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ.

Πρόκειται για μια μείωση που θα έχει θετικό αντίκτυπο στις αποδοχές που λαμβάνουν 2,2 εκατ. ασφαλισμένοι οι οποίοι έτσι, θα δουν μια μικρή αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές τους.

Πιο αναλυτικά, το έγγραφο υπενθυμίζει την εφαρμογή σχετικής διάταξης από το «νόμο Κατρούγκαλου» (ν.4387/16), ο οποίος όριζε ότι από 1ης Ιουνίου 2019, οι εισφορές υποχωρούν σε 3,25% για τον εργοδότη και 3,25% για τον εργαζόμενο, άρα 6,5% συνολικά. Υπενθυμίζεται ότι για μία τριετία οι εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης ήταν στο 7% δηλαδή 3,5% για τον εργοδότη και 3,5% για τον εργαζόμενο.

Η μείωση αυτή θα διατηρηθεί ως έχει έως την 31η Μαΐου 2022. Από την 1η Ιουνίου 2022 και μετά θα υπάρξει νέα μείωση εισφοράς στο 6%, που επιμερίζεται σε 3% για τον εργοδότη και 3% για τον εργαζόμενο.

Δείτε το έγγραφο του ΕΦΚΑ:

3_IOYL_2019_EFKA_EISFORES_ETEAEP