Πώς διαμορφώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές για έμμισθους δικηγόρους, μηχανικούς και γιατρούς

Ως ποσοστό του κατώτατου μισθού θα υπολογίζονται από την 1/1/2019 οι εισφορές των έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και γιατρών, αντί ως μέρος του μηνιαίου εισοδήματός τους.

Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά τις μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών ασφαλισμένων και αλλάζει τη βάση υπολογισμού των εισφορών, γι’ αυτή την πολύ ειδική κατηγορία επαγγελματιών, με αποτέλεσμα οι τελικές εισφορές που θα καταβάλλονται να είναι πολύ μικρότερες από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Η τροποποίηση αυτή αφορά ασφαλισμένους είτε πριν είτε μετά την 1/1/1993 δηλαδή «παλιούς» και «νέους».

Η ίδια βάση υπολογισμού ορίζεται και για το ποσό της μηνιαίας εισφοράς, που πρέπει να καταβάλλουν «παλαιοί» και «νέοι» έμμισθοι δικηγόροι στον οικείο τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην ΕΤΑΑ.

Σύμφωνα με διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, η ανωτέρω εισφορά είναι 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εντολέα, από την 1/1/2019 έως 31/5/2019. Μειώνεται σε 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εντολέα για το διάστημα από 1/6/2019 έως 31/5/2022. Από 1/6/ 2022 και μετά το ποσοστό της εισφοράς διαμορφώνεται οριστικά σε 3% για τον ασφαλισμένο και 3% για τον εντολέα. Σε όλες, όμως, τις περιπτώσεις το ποσοστό της εισφοράς θα προκύπτει έχοντας βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό.

Με άλλα άρθρα στην ίδια τροπολογία ορίζονται και τα ακόλουθα:

  • Εφεξής ο εκάστοτε υπουργός Εργασίας αποκτά το δικαίωμα να καθορίζει με Απόφασή του κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη διαχείριση, διάθεση και κατανομή του πόρου υπέρ του πρώην ΤΣΜΕΔΕ.
  • Σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή θεομηνιών, ο υπουργός Εργασίας αποκτά το δικαίωμα με Απόφασή του να προσδιορίζει επακριβώς τις πληγείσες περιοχές. Εκεί θα καθορίζονται τα σχετικά με την αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και τη ρύθμιση των καθυστερούμενων κάθε είδους ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών.
  • Οι υπάλληλοι των Τραπεζών και των θυγατρικών τους επιχειρήσεων ή των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, δεν υποχρεώνονται να καταβάλλουν την ειδική εισφορά 1% επί των τακτικών τους αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ). Έτσι οι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας θα τύχουν ανάλογης αύξησης των μηνιαίων αποδοχών τους.
  • Τακτοποιούνται κενά της νομοθεσίας αναφορικά με τον γιατρό εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι θα ρυθμιστεί με υπουργική απόφαση ο τρόπος και η διαδικασία με την οποία θα διαπιστώνεται η έλλειψη γιατρού εργασίας και πώς θα γίνεται η κάλυψή της.
  • Οι δήμοι και οι περιφέρειες θα μπορούν να αξιοποιούν ανέργους από τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας για να βρουν θέσεις απασχόλησης και σε επιχειρήσεις – Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) που διατηρούν και εποπτεύουν.

Δείτε εδώ ολόκληρη την τροπολογία