Πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη αν δεν υπάρχει 5ετία ασφάλισης μετά την 1/1/2002

Εγκύκλιο για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης του Ν. 4387/2016 αν δεν προκύπτει, για λόγους ανεργίας κ.ά., χρόνος ασφάλισης τουλάχιστον 5 ετών από την 1/1/2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, υπέγραψε ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιος Πετρόπουλος.

Με βάση την εγκύκλιο, σε εφαρμογή του Ν. 4488/2017:

– Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης τουλάχιστον 5 ετών από την 1/1/2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών θα αναζητείται χρόνος ασφάλισης -πραγματικός, πλασματικός, προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που υπολογίζεται ως συντάξιμος- και κατά το πριν από την 1/1/2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως 5 ετών.

– Για αιτήσεις συνταξιοδότησης με έναρξη καταβολής από την 1/1/2021, ο χρόνος ασφάλισης, πραγματικής ή αναγνωρισμένης, για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών θα είναι τα 10 έτη. Εφόσον δεν προκύπτει αυτός ο χρόνος ασφάλισης από την 1/1/2002 και μετά, θα μπορεί να αναζητείται συντάξιμος χρόνος και κατά το πριν από την 1/1/2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως δέκα ετών.

Παράδειγμα:

Μισθωτός υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος την 1/8/2020 σε ηλικία 67 ετών και με 4.500 ημέρες ασφάλισης. Το χρονικό διάστημα από 1/1/2002 μέχρι 31/07/2020 συμπληρώνει μόνο 1.200 ημέρες ασφάλισης. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών στο τμήμα της ανταποδοτικής σύνταξής του, λαμβάνεται υπόψη και χρόνος ασφάλισης πριν την 1/1/2002 και συγκεκριμένα 300 ημέρες ασφάλισης από 01/01/2001.