Πώς υπολογίζονται οι συντάξεις των ασφαλισμένων του πρώην ΝΑΤ

Εγκύκλιο για τον υπολογισμό των συντάξεων των ασφαλισμένων του πρώην ΝΑΤ, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4387/16, υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος.

Με βάση την εγκύκλιο:

Για τον υπολογισμό του ύψους της εθνικής σύνταξης, η συνθετική ναυτική εργασία ανάγεται σε έτη ασφάλισης. Όπως επισημαίνεται, η συνθετική ναυτική υπηρεσία, που αφορά τον υπολογισμό του σκέλους της εθνικής σύνταξης, πρέπει να διαιρείται με τις 300 Ημέρες Ασφάλισης που είναι το ετήσιο όριο για όλους τους ασφαλισμένους.

Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, θα λαμβάνεται υπόψη κάθε έτος συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας καθώς και οι συντάξιμες αποδοχές, όπως προβλέπεται. Δηλαδή, σύμφωνα με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που οριοθετήθηκαν στο νόμο Κατρούγκαλου, οι συντάξεις, ως προς το ανταποδοτικό τους σκέλος, για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου (13/5/2016), θα προκύπτουν από το μέσο μηνιαίο μισθό του ασφαλισμένου και τις εισφορές που κατέβαλε από το 2002 μέχρι την υποβολή της αίτησης

Τα παραπάνω θα ισχύσουν και για τον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλομένων μέχρι 12/5/2016 συντάξεων.

Ειδικότερα, όπως υποστηρίζει το υπουργείο Εργασίας, οι μεν κατώτατες συντάξεις των κατώτερων πληρωμάτων θα έχουν βελτίωση, οι δε ανώτερες θα έχουν περιορισμένες διαφορές.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι από 1/1/17 οι ασφαλισμένοι του πρώην ΝΑΤ έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών, όπως ισχύει για όλους τους άλλους ασφαλισμένους, ανέρχεται στο 10απλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, δηλαδή στα 5.860,8 ευρώ.

Δείτε την εγκύκλιο με τους πίνακες και τα αναλυτικά παραδείγματα

16_FEB_2018_YPOLOGISMOS_SYNTAXEIS_NAT