Σε ποιες συντάξεις του Δημοσίου θα γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος

Με απόφαση του αν. υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη, θα πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος σε αποφάσεις συνταξιοδότησης από το Δημόσιο.

Ο έλεγχος θα γίνει μέχρι τις 30 Απριλίου 2018 σε δείγμα που θα καλύπτει το 10% των αποφάσεων συνταξιοδότησης για τις οποίες έχει δοθεί εντολή πληρωμής από 1.7.2017 έως 31.1.2018 και θα καλύπτει όλες τις κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που βγήκαν σε σύνταξη.

Σύμφωνα με την απόφαση Χουλιαράκη, «μέχρι 30- 4-2018 θα ελεγχθούν από το Δ’ Τμήμα της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων – από τις συνταξιοδοτικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις Διευθύνσεις Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων και Συντάξεων Υπαλλήλων ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ειδικών Κατηγοριών, καθώς και από τις συνταξιοδοτικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από τη Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων και για τις οποίες έχει δοθεί εντολή πληρωμής από 1.7.2017 έως 31.1.2018 – ποσοστό 10% επιλεγμένο με τυχαίο τρόπο από πληθυσμό στρωματοποιημένο ανά Διεύθυνση και Τμήμα Κανονισμού Συντάξεων και ανά είδος συνταξιοδοτικής πράξης (κανονιστικές, τροποποιητικές μεταβιβάσεις λόγω θανάτου), με ιδιαίτερη βαρύτητα στις πράξεις που εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων του ν.4387/2016.

Ο προσδιορισμός του ανωτέρου δείγματος θα γίνει σε συνεργασία με το Β’ Τμήμα της Διεύθυνσης Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με χρήση συνάρτησης τυχαιοποίησης».