Στα 35 ευρώ το ΕΚΑΣ – Στο ΦΕΚ η απόφαση-σοκ για τους χαμηλοσυνταξιούχους!

Λίγες μόλις μέρες μετά τους «μποναμάδες» της κυβέρνησης με το κοινωνικό μέρισμα και το έκτακτο βοήθημα στους άνεργους νέους ήρθε και η ψυχρολουσία της δραστικής περικοπής του ΕΚΑΣ για εκατοντάδες χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους το 2018.

Δημοσιεύτηκε, λοιπόν, στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη δραστική περικοπή που έρχεται από την 1η/1/2018 στο Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) για περισσότερους από 235.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

Με την ΚΥΑ ορίζεται ότι το ΕΚΑΣ μειώνεται στα 35 ευρώ τον μήνα και θα καταβάλλεται πλέον σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 7.720 ευρώ, δηλαδή, η μεικτή σύνταξή του (κύρια και επικουρική) δεν ξεπερνά τα 643 ευρώ το μήνα!

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το τρίτο μνημόνιο το ΕΚΑΣ το 2019 καταργείται οριστικά, μετά από 22 χρόνια εφαρμογής του μέτρου που έδωσε ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ΚΥΑ, για την καταβολή του επιδόματος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Σε περίπτωση συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας εντός του 2018, το επίδομα καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα.

β. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.720 ευρώ. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.

γ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.884 ευρώ.

δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 11.000 ευρώ.

ε. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά το μήνα έκδοσης της παρούσας υπουργικής απόφασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, να μην υπερβαίνει τα 643 ευρώ.

στ. Τα παραπάνω ποσά, των περιπτώσεων β, γ και δ, αφορούν σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016 και για το λόγο αυτό για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ για το έτος 2018 εξετάζεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016.

Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι του ποσού των 7.720 ευρώ, καταβάλλεται επίδομα ποσού 35 ευρώ μηνιαίως.

Δείτε το ΦΕΚ με το «ψαλίδι» στο ΕΚΑΣ το 2018

22_DEK_2017_FEK_EKAS_2018