Στη «φάκα» του… ΚΕΑ 3.000 δικαιούχοι με διπλά επιδόματα

Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις στοιχείων που γίνονται για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) έφεραν στο φως περίπου 3.000 περιπτώσεις πολιτών που λάμβαναν διπλά ή και περισσότερα επιδόματα.

Πρόκειται για ανθρώπους που ενώ πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια για να πάρουν το ΚΕΑ, βρέθηκε ότι την ίδια στιγμή λάμβαναν και κάποιο από τα οικογενειακά επιδόματα (ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων και ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων).

Σε όσους εντοπίστηκαν έφτασαν σχετικές επιστολές, βάσει των οποίων έχουν προθεσμία για να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι δεν έλαβαν είτε κάποιο οικογενειακό επίδομα, είτε κάποια επιδότηση.

Αν οι δικαιούχοι δεν καταφέρουν να το αποδείξουν, τότε οι υπηρεσίες του ΚΕΑ ή θα διακόψουν το επίδομα ή σε συνεννόηση με τον ΟΓΑ θα προβούν σε διακοπή χορήγησης του οικογενειακού επιδόματος.

Τέλος, θα ζητηθεί να επιστραφούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.