Συντάξεις Χηρείας: Τι απαντά ο ΕΦΚΑ για την καθυστέρηση στις αυξήσεις

Με μια ολιγόλογη ανακοίνωση απαντά ο ΕΦΚΑ στο μείζον ζήτημα της καθυστέρησης για την αύξηση στις συντάξεις χηρείας, χωρίς, όμως, να δεσμεύεται πότε θα δουν οι δικαιούχοι τα νέα ποσά και τα αναδρομικά στους λογαριασμούς τους.

Η Διοίκηση, λοιπόν, του ΕΦΚΑ σημειώνει ότι «η διαδικασία αύξησης των συντάξεων χηρείας σε εφαρμογή του ν. 4611/2019, δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί αυτό το μήνα, για τεχνικούς λόγους (πληθώρα περιπτώσεων, υπολογισμός του ευνοϊκότερου για τους δικαιούχους τρόπου υπολογισμού)». 

«Σε κάθε περίπτωση, οι αυξήσεις  για όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες των δικαιούχων, θα ενσωµατωθούν στο σύστηµα πληρωµών των συντάξεων και θα καταβληθούν με αναδρομική ισχύ, δηλαδή από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου στο ΦΕΚ (Παρασκευή 17 Μαΐου 2019)», καταλήγει η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ.