Σύστημα «ΗΛΙΟΣ»: Μέση σύνταξη 894 ευρώ για 2,6 εκατ. συνταξιούχους

Στα 894,13 ευρώ φτάνει η μέση σύνταξη, ενώ η μηνιαία δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων κινείται στα 2,32 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», προκύπτει ότι τον Αύγουστο πληρώθηκαν συνολικά 4.513.764 συντάξεις. Από αυτές οι 2.864.272 ήταν κύριες, οι 1.241.678 επικουρικές, ενώ υπάρχουν 407.814 μερίσματα.

Συνολικά η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.324.844.234,34 ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ, ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ. Οι συνταξιούχοι που κατέγραψε το σύστημα έφτασαν συνολικά τους 2.600.107.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημοσίευση πραγματοποιείται μετά την αναγκαία αναμόρφωση της μεθοδολογίας των εκθέσεων για την ορθότερη αποτύπωση της δημοσιονομικής δαπάνης των συντάξεων, βάσει των διεθνών προτύπων.