ΤΑΥΦΕ: Αύξηση περιουσίας κατά 69,2 εκατ. ευρώ σε μια πενταετία – Απογραφή ασφαλισμένων και ενημέρωση για την πορεία του Ταμείου

Πρωτοβουλία ενημέρωσης των περίπου 27.000 ασφαλισμένων του έλαβε το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ). Απέστειλε πολυσέλιδο ενημερωτικό φυλλάδιο σε κάθε έναν ασφαλισμένο χωριστά, αναλύοντας την πορεία του Ταμείου, τα αποθεματικά του, τα καταβαλλόμενα εφάπαξ και τον χρόνο αναμονής.

Είναι η πρώτη φορά που ένα Ταμείο πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία συνδυάζεται και με την ειδοποίηση για απογραφή των ασφαλισμένων στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του μητρώου που έχει ήδη δημιουργηθεί.

Το πλέον σημαντικό στοιχείο του πολυσέλιδου κειμένου είναι ότι το ΤΑΥΦΕ κατάφερε μέσα σε μια πενταετία να αυξήσει την περιουσία του κατά 166%. Ειδικότερα, από το 2014 που υφίσταται ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) το Ταμείο πέτυχε από 41.623.727 ευρώ που είχε ως περιουσία την 01.01.2014, να φτάσει στα 110.891.732 ευρώ την 31.12.2018. Πρόκειται για μια αύξηση 69.268.005 ευρώ που δείχνει ότι ακόμα και εν μέσω κρίσης, ένα ταμείο που κάνει χρηστή διοίκηση, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τα οικονομικά του μεγέθη.

Και όλα αυτά, την ώρα που οι εισφορές του Ταμείου δεν εκτινάχθηκαν στα ύψη, απλώς κινήθηκαν ανοδικά κατά 14,5% την ίδια χρονική περίοδο.

Προφανώς η δημιουργία μητρώου οφειλετών αλλά και το γενικότερο νοικοκύρεμα που επιχειρήθηκε, έχουν αποδώσει καρπούς. Μάλιστα, τα αποτελέσματα του Ταμείου θα ήταν σημαντικά καλύτερα, εάν δεν είχαν υποστεί καθίζηση οι μισθοί που καταβάλλονται στο χώρο του φαρμάκου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάζονται σε 12ασέλιδο κείμενο, φαίνεται ότι το 2018 σχεδόν ένας στους τέσσερις εργαζόμενους του κλάδου (ποσοστό 22,49%) λαμβάνει μισθό που δεν ξεπερνάει τα 650 ευρώ το μήνα. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2008 ήταν μόλις 5,58% του συνόλου των εργαζομένων. Είναι προφανές ότι η συμπίεση των μισθών μέσα σε χρονικό εύρος δεκαετίας είχε αρνητική επίδραση και στις εισφορές που καταβάλλονται, με συνέπεια να περιοριστεί η αυξητική τάση που υπήρχε την πενταετία 2014 – 2018.

Σημαντικό ρόλο, βέβαια, στη θετική πορεία του Ταμείου διαδραμάτισε και η σωστή επένδυση που πραγματοποιήθηκε προ δεκαετίας σε Ομόλογα, παρά το γεγονός ότι η διοίκηση του Ταμείου και προσωπικά ο ιδρυτής του, κ. Γεράσιμος Κονιδάρης, κατηγορήθηκαν για τα λεγόμενα «δομημένα ομόλογα», για τα οποία υπήρξε πανηγυρική αθώωση από τα αρμόδια δικαστήρια. Στην πράξη, η πορεία της επένδυσης υπήρξε πολύ καλή, με συνέπεια να αποφευχθεί «κούρεμα» κεφαλαίου μέσω του PSI και το Ταμείο, όχι μόνο να διατηρήσει το αποθεματικό του, αλλά να το διευρύνει κιόλας.

Στο πεδίο της χορήγησης εφάπαξ, το ΤΑΥΦΕ έχει καταφέρει να περιορίσει τις καθυστερήσεις από 3 έως 6 μήνες το πολύ, από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Επίσης, κάθε χρόνο το Ταμείο εκπονεί Αναλογιστική μελέτη για να διαπιστώσει τη βιωσιμότητά του σε βάθος ετών και να προγραμματίσει τις επόμενες ενέργειές του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα 5 χρόνια λειτουργίας του, το ΤΑΥΦΕ κατάφερε να τακτοποιήσει πολλές από τις εκκρεμότητες των παρελθόντων ετών, που κληρονόμησε από τα προηγούμενο νομικά πρόσωπα, με βασικότερες τη σύνταξη των Ισολογισμών από το 2007 έως και το 2017 και τις καταχωρίσεις των ασφαλιστικών εισφορών από το 2007 έως σήμερα.