Την επιστροφή επιδομάτων ύψους 46.918 ευρώ ζητά από 23 πολίτες ο Δήμος Νίκαιας

Με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη ζητά από 23 δημότες να επιστέψουν τα προνοιακά επιδόματα που εισέπραξαν.

Σύμφωνα με την απόφαση (3/11/2017), μετά από σχετικό έλεγχο αποδείχτηκε ότι 23 μη δικαιούχοι εισέπραξαν προνοιακά επιδόματα συνολικού ύψους 46.198 ευρώ, τα οποία χαρακτηρίστηκαν αχρεωστήτως καταβληθέντα και απαιτείται η επιστροφή τους.

Το μικρότερο ποσό που θα επιστραφεί είναι 250 ευρώ, ενώ το υψηλότερο φτάνει τα 10.235 ευρώ!