Τι αλλάζει στο κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης

Ακριβότερη θα είναι στο εξής η εξαγορά των πλασματικών ετών για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν υψηλές αποδοχές.

Αντίθετα, διατηρείται στα ίδια επίπεδα για όσους δεν έχουν μισθό μεγαλύτερο των 850 ευρώ το μήνα, αλλά και για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπ. Εργασίας, ισχύουν τα εξής:

  • Από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 (από 13 Μαΐου 2016 και μετά), για την εξαγορά πλασματικών ετών οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα καταβάλλουν το 20% του τελευταίου μικτού μισθού τους. Το ποσοστό αυτό αποτελεί το σύνολο της εισφοράς εργοδότη και εργαζόμενου για την κύρια σύνταξη.

  • Από 1/1/17 και μετά οι δημόσιοι υπάλληλοι θα καταβάλλουν το 10% του μισθού τους κατά το μήνα που υπέβαλαν αίτηση για εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης. Το ποσοστό αφορά την εισφορά τους 6,67% αλλά και του Δημοσίου που για το 2017 είναι 3,33%.

  • Από 1/1/17 και μετά η εξαγορά πλασματικών ετών από ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους θα προκύπτει σε σχέση με τις μηνιαίες εισφορές που θα καταβάλλουν.